nieuws

Tijdelijke steunmaatregel

Van maker tot lezer, de uitbreiding

21 augustus 2020

Nadat op maandag 17 augustus de tijdelijke steunmaatregel ‘Van maker tot lezer, de uitbreiding’ is geopend, zijn de eerste vijf aanvragen binnen drie dagen goedgekeurd én uitbetaald. We zeggen niet dat het altijd zó snel zal gaan, maar nieuwe aanvragen zijn van harte welkom. Bent u een schrijver, literair vertaler in het Nederlands, illustrator of graphic novelist - en is uw werk in de huidige beleidsperiode 2017-2020 direct of indirect (in binnen- of buitenland) ondersteund door het Letterenfonds? Of publiceert u in 2020 een boek dat direct of indirect is ondersteund door het Letterenfonds? Dan kunt u ook een beurs aanvragen van € 2.500 aanvragen en hiermee, ook in deze in tijden van social distancing, een brug blijven slaan naar potentiële lezers van uw werk of investeren in uw cultureel ondernemerschap. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, zolang het budget strekt.

De tijdelijke regeling vormt ‘Van maker tot lezer, de uitbreiding’ vormt een aanvulling op de eerder geopende tijdelijke regeling ‘Van maker tot lezer’.

De beurs kan worden aangewend voor bijvoorbeeld participatie in (online) leesclubs en optredens, het verbeteren van de eigen websites, of het maken van podcasts. Om een idee te krijgen van de verschillende mogelijkheden die aanvragers in de eerste maanden binnen de regeling ‘Van maker tot lezer’ hebben benut, kunt u de honoreringen op onze website bekijken.

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in maximaal acht weken afgehandeld. De aanvraagperiode loopt tot 15 november 2020, maar de behandeling van aanvragen wordt eerder gestopt als het subsidieplafond is bereikt.

De regeling ‘Van maker tot lezer’ biedt ruimte aan in 2020 direct of indirect door het Letterenfonds ondersteunde makers. De nu geopende uitbreiding biedt ruimte aan schrijvers, vertalers, illustratoren of graphic novelists wiens werk in de jaren 2017-2019 direct of indirect is ondersteund, en aan makers die in 2020 een boek publiceren waarvoor eerder subsidie is verstrekt door het Letterenfonds.

De verdere voorwaarden en het online aanvraagformulier voor de regeling ‘Van maker tot lezer, de uitbreiding’ vindt u op onze subsidiepagina. Daar vindt u uiteraard ook de eerder geopende regeling ‘Van maker tot lezer’.

wolken