nieuws

In memoriam

Carla de Rooi

26 mei 2020

Vanuit het ministerie van OCW bereikte ons het droevige bericht dat letterencollega Carla de Rooi op 21 mei jongstleden is overleden. Carla was door een ernstige ziekte al een tijd thuis, dat gemis is nu blijvend. Het Nederlands Letterenfonds is dankbaar voor de wijze waarop zij zich in de afgelopen decennia vanuit het ministerie heeft ingezet voor de literatuur en het boekenvak, en voor de grote betrokkenheid en vakkundigheid waarmee zij de samenwerking met het fonds vorm gaf.

Carla de Rooi (1952-2020) werkte meer dan veertig jaar bij de rijksoverheid. In 1979 begon ze haar loopbaan bij het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk (CRM) in Rijswijk. In 1994 verhuisde ze met de beleidsterreinen cultuur en media mee van het toenmalige ministerie van WVC naar OCW in Zoetermeer. Vanaf 1999 werkte zij als senior beleidsmedewerker bij de Mediadirectie van OCW.

Binnen de letterenportefeuille had de Wet op de vaste boekenprijs haar bijzondere aandacht. Ze was analytisch sterk, wars van opsmuk en stak als ambtenaar haar frisse afkeer van formaliteiten en vluchtige hypes niet onder stoelen of banken. Een constante in haar werk was een onvoorwaardelijke en standvastige inzet voor de literatuur, de schrijvers, de uitgevers en de boekhandels.

Met Carla de Rooi verliest de literatuur niet alleen een bijzondere en vakkundige collega, maar ook een lezer pur sang.

Het Nederlands Letterenfonds wenst haar partner Ton en haar familie veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies.

Carla de Rooi, 2016