nieuws

Corona steunmaatregelen

Van maker tot lezer

25 mei 2020

De aangekondigde extra ondersteuningsmogelijkheid voor literair makers (schrijvers en vertalers, inclusief illustratoren en graphic novelists) is nu geopend onder de naam Van maker tot lezer. Daarnaast hebben uitgevers nu de mogelijkheid om een ruimere bijdrage in de productiekosten aan te vragen via de regelingen Literaire uitgaven en Geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur.

De tijdelijke steun- en stimuleringsregeling Van maker tot lezer biedt in 2020 in binnen- of buitenland ondersteunde literair schrijvers en vertalers in het Nederlands de mogelijkheid om met een persoonlijk ontwikkelplan ook in de nieuwe anderhalvemetersamenleving een brug te blijven slaan naar potentiële lezers van hun werk. Voor dit doel kan een budget van 2.500 euro worden aangevraagd via het snelloket. Aanvragen worden in maximaal acht weken afgehandeld. U vindt de regeling op deze website op de pagina met Subsidies: Van maker tot lezer.

Uitgevers

Voor uitgeverijen (de opdrachtgevers van makers) is er nu meer ruimte voor ondersteuning van de productiekosten. Zowel bij de regeling Literaire uitgaven als bij de regeling Geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur kan nu een bijdrage voor maximaal 100% van de productiekosten worden aangevraagd. Eerder bedroeg de subsidie maximaal 70%. Hiertoe zijn voor 2020 de budgetten verhoogd. Om de uitgave van literatuur in vertaling te stimuleren krijgen, tot slot, uitgeverijen dit jaar de mogelijkheid een bijdrage te ontvangen voor boekvertalingen die na 1 mei met een projectsubsidie voor de vertaler zijn ondersteund. Deze aanvraagmogelijkheid zal worden geopend voordat de besluiten in de tweede ronde (eind juli) bekend worden gemaakt.

Zie ook: