nieuws

Toekenningen

Programma Talentontwikkeling

30 april 2020

Het Nederlands Letterenfonds investeert structureel in de artistieke en professionele beroepspraktijk van literaire schrijvers, vertalers en organisaties. Naast de gebruikelijke subsidieregelingen heeft het fonds onder de noemer Talentontwikkeling ondersteuningsmogelijkheden voor (jonge) makers en instellingen. Sleutelwoorden zijn experiment, onderzoek, internationalisering, diversiteit, interdisciplinariteit, artistieke verdieping, innovatie en deskundigheidsbevordering. Het fonds richt zich hierbij op onbekend en aanstormend talent, en op bestaand talent dat vernieuwing zoekt.

In de periode 2019-2020 heeft het Letterenfonds twee subsidies toegekend:

  • Met de kinderverhalentrajecten werkt Stichting ROSE Stories al een paar jaar aan haar doel het kindermedia- en boekenaanbod in Nederland inclusiever te maken. In totaal ontving ROSE Stories voor de jaren 2019-2020 €100.000, bestemd voor het professionaliseren van de organisatie en voor twee kinderverhalentrajecten, waaronder een Europese variant: Every Story Matters.
  • Stichting El Hizjra heeft tot doel de Arabische cultuur en cultuuruitingen die bijdragen aan een verdraagzame en pluralistische samenleving onder de aandacht te brengen, zowel in Nederland als in de Arabische wereld. Met zijn programma’s draagt El Hizjra bij aan de ontwikkeling van schrijftalent binnen de Marokkaanse en Arabische gemeenschap. In totaal ontving El Hizjra voor de jaren 2019-2020 €120.000, bestemd voor het professionaliseren van de organisatie en voor de programma’s, waaronder de El Hizjra Literatuurprijs 2019 en 2020.

ROSEstoriesElHizjra

Suzanne Meeuwissen

Contact

Suzanne Meeuwissen

Subsidiespecialist

[email protected]