nieuws

300 miljoen euro extra voor cultuursector

16 april 2020

Het kabinet stelt 300 miljoen euro extra beschikbaar voor de culturele sector. Deze extra ondersteuning is nadrukkelijk bedoeld als aanvulling op de eerdere (generieke) steunmaatregelen. Het Letterenfonds is, met de minister, blij met dit besluit waarmee het belang van cultuur voor onze maatschappij wordt onderstreept. Het gaat om een substantieel bedrag en een belangrijke steun voor de cultuursector die door de coronacrisis hard wordt getroffen.

Lees voor meer informatie de Kamerbrief van de minister en/of het nieuwsbericht hierover op Rijksoverheid.nl.

Op Boekblad.nl gaat Tiziano Perez, directeur van het Nederlands Letterenfonds, nader in op het nu aangekondigde aanvullende pakket.