nieuws

Toekenningen 2019

24 februari 2020

Alle subsidiebesluiten van 2019 staan in het Jaarverslag van het Nederlands Letterenfonds.

U vindt het Jaarverslag als pdf op deze website onder Publicaties > 2020.