nieuws

Tien aanvragen voor meerjarige subsidies ingediend

26 maart 2020

In het kader van de regeling Vierjarige subsidies 2021–2024 heeft het Letterenfonds tien aanvragen ontvangen: zeven voor een manifestatie-subsidie en drie voor een literair-educatieve subsidie. Van de tien aanvragende organisaties hebben er drie ook een aanvraag ingediend bij het ministerie in het kader van de BIS.

In totaal is er bij het Letterenfonds aangevraagd voor een bedrag van € 1.930.000. Beschikbaar is een bedrag van € 1.620.000, waarvan € 1.130.000 is bestemd voor manifestatie-subsidies en € 490.000 voor literatuur-educatiesubsidies.

Drie aanvragers vragen ook een subsidie aan in het kader van de Basisinfrastructuur 2021-2024 (BIS). Dubbele subsidiëring is, zoals eerder aangekondigd, uiteraard niet mogelijk. In de BIS is plaats voor één letterenfestival. Op 4 juni publiceert de Raad voor Cultuur zijn adviezen over de aanvragen in de BIS. Van de aanvrager met een positief advies wordt vervolgens bij het Letterenfonds het adviestraject stopgezet in afwachting van het besluit van de Minister. De Raad voor Cultuur en de rijkscultuurfondsen adviseren onafhankelijk van elkaar over de aanvragen.

Het tijdpad voor de behandeling bij het Letterenfonds is als volgt: - advisering in de maanden mei en juni 2020. - bekendmaking besluiten medio augustus 2020.

De aanvragers van een manifestatie-subsidie zijn (op alfabetische volgorde) Crossing Border, Explore the North, Literatuurhuis Utrecht, Noordwoord, Poetry International, Wintertuin en Writers Unlimited; de aanvragers van een subsidie voor literair-educatieve organisaties zijn Passionate Bulkboek, Poëziepaleis en School der Poëzie.

Najaar 2020 kunnen middelgrote organisaties die literaire manifestaties en activiteiten organiseren, hun aanvragen indienen voor een tweejarige subsidie voor de jaren 2021-2022. Er wordt nog gewerkt aan de nieuwe regeling voor zowel incidentele projectsubsidies als tweejarige subsidies voor de periode 2021-2024. Zodra deze regeling gereed is wordt hij gepubliceerd op de website van het Letterenfonds.

Aanvragen voor incidentele manifestatiesubsidies kunnen dit jaar nog één keer ingediend worden, uiterlijk op maandag 6 juli 2020, 17.00 uur. Meer informatie hierover elders op onze website, onder de huidige regeling Literaire Manifestaties en activiteiten.

Infographic Culturele Basisinfrastructuur infographic van cultuursubsidie.nl