nieuws

Mirthe van Doornik wint Van der Hoogtprijs

17 maart 2020

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs 2020 toegekend aan Mirthe van Doornik voor haar debuut Moeders van anderen. Het is de tweede prijs waarmee haar roman wordt bekroond, in 2019 mocht Van Doornik de ANV Debutantenprijs van de lezersjury in ontvangst nemen. Ook ontving ze van het Letterenfonds op basis van dit boek een startersbeurs voor het schrijven van een tweede roman, en nam ze vorig jaar samen met haar redacteur Leon Doedens (Prometheus) deel aan het European Festival of the First Novel in Kiel, Duitsland.

Enkele passages uit het juryrapport:

De jaren negentig, dat is de tijd van de Bijlmerramp en de opkomst van computerspelletjes. Maar meer nog is de roman een schitterend verhaal over de kunst van het overleven. Een allesoverheersend gevoel van onveiligheid doortrekt de roman. […] Maar hoe beklemmend de wereld van Van Doornik ook is, dankzij haar perfect gevoel voor understatement en scherpe observaties weet ze het verhaal telkens op een universeel niveau te tillen.

Moeders van anderen is, in tegenstelling tot veel non-fictiewerken geen feitenrelaas maar de weergaloze evocatie van ontwrichting, waarvan de wortels in de jeugd liggen. […] Het is om zowel inhoudelijke als stilistisch-compositorische redenen dat de jury het pure en overtuigende prozadebuut Moeders van anderen voordraagt voor de Van der Hoogtprijs 2020 van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

covers

foto: Martijn Gijsbertsen

Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs

De Van der Hoogtprijs is een stimuleringsprijs voor een schrijver van wie in de voorgaande jaren zijn/haar eerste of eerste twee publicaties zijn verschenen. De prijs wordt ieder jaar uitgereikt, afwisselend in de categorieën poëzie en proza, en bestaat uit een glasobject en 7.500 euro.

De Commissie van voordracht bestond dit jaar uit Kester Freriks (voorzitter), Hanneke van Eijken, Pia de Jong, Gerard Raat en Yves T’Sjoen.

Eerdere laureaten van de Van der Hoogtprijs (proza) zijn onder meer Lize Spit, Niña Wijers, Merijn de Boer, Bert Natter, Erwin Mortier, Arthur Japin, Wessel te Gussinklo, Margriet de Moor, Thomas Rosenboom, Frank Martinus Arion en Anna Blaman.

Links