nieuws

Open oproep

Writers in residence NIAS-KNAW Amsterdam

18 januari 2020

Het Nederlands Letterenfonds en het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW) nodigen hun literaire partners uit schrijvers voor te dragen voor de positie van writer in residence in het academisch jaar 2020-2021. Het residentieprogramma aan het NIAS richt zich op schrijvers wier project concreet baat heeft bij de specifieke academische setting. Voordrachten kunnen tot maandag 16 maart 2020, 12.00 uur worden ingediend.

Het NIAS in Amsterdam biedt een fysieke en intellectuele vrijhaven voor onderzoek in de mens-, maatschappij- en gedragswetenschappen en stimuleert internationale kennisuitwisseling en interdisciplinaire samenwerking. Jaarlijks stelt het NIAS-KNAW onderzoeksfaciliteiten ter beschikking aan zo’n veertig tot vijftig onderzoekers uit binnen- en buitenland. Naast wetenschappelijke onderzoekers verblijven er aan het NIAS schrijvers, (beeldend) kunstenaars en journalisten. Fellows worden gedurende hun verblijf expliciet uitgenodigd tot uitwisseling en debat. Zij krijgen aan het NIAS de beschikking over een werkkamer en eventueel ook huisvesting in de buurt van het instituut.

In het komend academisch jaar is er in de periode september 2020 tot februari 2021 ruimte voor een Nederlandstalige schrijver en in de periode februari tot juli 2021 voor een schrijver uit het buitenland.

Er is een voorkeur voor schrijvers die hun literaire kwaliteit hebben bewezen, die in een schriftelijke motivatie goed kunnen uitleggen waarom het onder handen zijnde project zou kunnen profiteren van een NIAS-verblijf en die een zekere nieuwsgierigheid hebben naar de uitwisseling met de wetenschappelijke fellows. Een goede mondelinge vaardigheid van het Engels is voor een succesvol verblijf aan het NIAS een vereiste. Voor de Nederlandstalige schrijver is er een beurs van 10.000 euro beschikbaar. Voor de buitenlandse schrijver is er naast een verblijfsbeurs ook vergoeding van de reiskosten. Zijn/haar literaire werk dient in vertaling te verschijnen bij een van de Nederlandse uitgeverijen.

NIAS

Voor meer informatie over de positie voor de Nederlandse schrijver kunt u contact opnemen met Greetje Heemskerk, voor die van de buitenlandse schrijver met Fleur van Koppen. Tot 16 maart 2020, 12.00 uur kunnen voordrachten en/of directe sollicitaties per mail aan hen worden gericht. De voordacht dient vergezeld te gaan van een projectvoorstel, een motivatie, een oeuvre-overzicht en CV en de recentste publicatie van de schrijver. De selectie van zowel de Nederlandse als de buitenlandse schrijver gebeurt door NIAS-KNAW en het Nederlands Letterenfonds gezamenlijk.

Meer informatie

Wilt u weten hoe eerdere Fonds-fellows het NIAS hebben ervaren? Lees de blogs van: