nieuws

Deadline 1 maart 2020

Ontwikkelingsbeurzen voor beginnende literair vertalers

7 februari 2020

Het Expertisecentrum Literair Vertalen verstrekt, samen met het Nederlands Letterenfonds en Literatuur Vlaanderen, ontwikkelingsbeurzen aan getalenteerde beginnende vertalers. De eerstvolgende aanvraagdatum is 1 maart 2020.

Ontwikkelingsbeurzen zijn bedoeld voor getalenteerde beginnende vertalers die net de stap nog moeten maken naar het verwerven van opdrachten (met een modelcontract). Vertalers met een ontwikkelingsbeurs werken onder begeleiding van een mentor, een ervaren vertaler, aan de vertaling van een zelfgekozen tekst, met als beoogd resultaat een publicatie in een literair tijdschrift of publicatie van het gekozen boek. De ontwikkelingsbeurs is goed voor maximaal 25 uur begeleiding. Het geldbedrag komt in zijn geheel ten goede aan het honorarium van de begeleider. Aanvragen voor de eerstvolgende ronde kunnen worden ingediend tot en met 1 maart 2020.

Voor wie?

De regeling is bestemd voor veelbelovende literair vertalers die bij voorkeur een relevante opleiding hebben gevolgd. De ontwikkelingsbeurzen bieden talentvolle vertalers, voor wie de stap vanuit de opleiding naar een boekvertaling met modelcontract nog te groot is, de kans om zich onder begeleiding van een ervaren collega verder te ontwikkelen. Hiermee worden hun kansen op toegang tot de uitgeversmarkt vergroot.

Het ELV wil met name vertalers die vertalen in of uit een taal waarin weinig andere (beginnende) vertalers actief zijn en/of waarvoor de nascholingsmogelijkheden beperkt zijn aanmoedigen om een ontwikkelingsbeurs aan te vragen. Te denken valt onder meer aan vertalers in het Nederlands uit het Afrikaans, Bosnisch, Indonesisch, Kroatisch, Servisch, Sloveens, Slowaaks en Tsjechisch, en uit het Nederlands in het Arabisch, Chinees, Indonesisch, Japans, Koreaans, Roemeens en Turks. Het streven om vertalingen uit zulke vertaalrichtingen een impuls te geven speelt een belangrijke rol in de toekenning van de ontwikkelingsbeurzen, naast de andere aspecten van de aanvraag zoals die hieronder gespecificeerd zijn.

Kijk op de website van het Expertisecentrum Literair Vertalen voor meer informatie over ontwikkelingsbeurzen en de aanmeldprocedure, en voor andere vormen van Individuele begeleiding voor vertalers.