nieuws

Martinus Nijhoff Vertaalprijs voor Jacques Westerhoven en Irina Michajlova

16 december 2019

Het Prins Bernhard Cultuurfonds kent de Martinus Nijhoff Vertaalprijs 2020 toe aan de vertalers Jacques Westerhoven en Irina Michajlova. Westerhoven ontvangt de prijs voor zijn vele vertalingen uit het Japans, waaronder werk van Murakami en Gomikawa. Michajlova krijgt de prijs voor haar vertaaloeuvre van Nederlandse werken naar het Russisch van onder anderen Hermans en Biesheuvel.

Vanwege het lustrumjaar 2020 worden twee vertalers bekroond. Aan elk van de twee prijzen is een bedrag van 35.000 euro verbonden. De uitreiking is op 20 maart 2020 in Amsterdam en is voor publiek toegankelijk.

Jacques Westerhoven

Jacques Westerhoven woont sinds 1975 in Japan, waar hij tot 2013 Engelse taal en Amerikaanse letterkunde doceerde aan de Universiteit Hirosaki. Hij heeft een indrukwekkend oeuvre vertaald, van onder anderen Junichirō Tanizaki, Yukio Mishima, Kenzaburō Ōe, Haruki Murakami, Junpei Gomikawa en Yasushi Inoue.

‘Westerhoven heeft laten zien dat hij een fijn oor heeft voor de met registerverschillen verbonden sfeerschepping in een tekst. 'Vertalen wat er staat’ is zeker niet zijn motto, ook al vertaalt hij wel degelijk wat er staat, maar dan in de gepaste toonaard en met de nodige modulatie. Met zijn vertalingen, zijn nawoorden en verspreide artikelen heeft Jacques Westerhoven zowel de Japanse literaire cultuur als het Nederlandse lezerspubliek een onschatbare dienst bewezen,’ aldus de jury van de Martinus Nijhoff Vertaalprijs.

Irina Michajlova

Irina Michajlova (1955) werkt als hoogleraar Nederlandse taal, literatuur en cultuur in Sint Petersburg en is op dit moment de belangrijkste vertaler en pleitbezorger van Nederlandse literatuur in Rusland. Zij vertaalde onder andere werk van A. F. Th. van der Heijden en J. M. A. Biesheuvel, en maakte klassieke titels uit de Nederlandse literatuur van W. F. Hermans, Louis Couperus en Martinus Nijhoff toegankelijk voor het Russischtalige publiek.

‘Zij combineert in haar werk grote zorgvuldigheid en accuratesse met durf en creativiteit. Met haar uitstekende kennis van het Nederlands voelt ze goed aan wanneer elementen uit onze cultuur moeten worden uitgelegd en waar er ruimte is om in plaats van standaardvertalingen te kiezen voor originele oplossingen, die altijd in overeenstemming zijn met de context en het register van de te vertalen tekst’, aldus de jury.

Jury

De jury van de Martinus Nijhoff Vertaalprijs 2020 bestaat uit Maarten Asscher (voorzitter), Henri Bloemen, Eric Metz, Hilde Pach, Marjolein van Tooren en Marjoleine de Vos.

Martinus Nijhoff Vertaalprijs

Sinds 1955 reikt het Prins Bernhard Cultuurfonds jaarlijks de Martinus Nijhoff Vertaalprijs uit ter bekroning van bijzondere oeuvres op het terrein van literair vertalen. Aan de prijs is de naam verbonden van Martinus Nijhoff, dichter, zelf ook vertaler en voormalig bestuurslid van het toenmalige Prins Bernhard Fonds. De prijs is bestemd voor vertalers die vertalen in en uit het Nederlands. Elk jaar wordt een vertaler die vertaalt in het Nederlands bekroond. Eens in de vijf jaar – bij elk lustrum van het Cultuurfonds – krijgt tevens een vertaler die vertaalt uit het Nederlands de prijs toegekend. Aan de prijs is een bedrag verbonden van € 35.000 euro. Het is daarmee een van de grootste vertaalprijzen van Europa.

Meer informatie