nieuws

Shortlist Vondel Translation Prize

1 december 2019

Vier vertalers zijn genomineerd voor de Vondel Translation Prize 2020. Deze tweejaarlijkse prijs van het Nederlands Letterenfonds bekroont de beste Engelstalige vertaling van een Nederlandstalig literair of cultuurhistorisch werk met een geldbedrag van € 5.000. De prijs wordt uitgereikt op 12 februari in Londen.

De jury, die dit jaar bestond uit David Colmer, Jane Draycott en Anthony Paul, nomineerde de volgende vertalers:

  • David Doherty voor Monte Carlo (Monte Carlo) van Peter Terrin (MacLehose Press)
  • Antoinette Fawcett voor Bird Cottage (Het vogelhuis) van Eva Meijer (Pushkin Press)
  • Nancy Forest-Flier voor The Story of Shit (De kleine verlossing of de lust van het ontlasten) van Midas Dekkers (Text Publishing)
  • Michele Hutchison voor Stage Four (Stadium IV) van Sander Kollaard (Amazon Crossing)

Uit het juryrapport

David Doherty
David Doherty doet Terrins nauwgezet geconstrueerde origineel volledig recht door de toon- en perspeciefwendingen op de voet te volgen zonder ook maar één maat van de opzwepende ritmiek te missen; tegelijkertijd weet hij de elliptische poëzie van de roman te handhaven door de reikwijdte en levendigheid van het Engelse vocabulaire ten volle te benutten.

Antoinette Fawcett
In haar eerste volledige boekvertaling kwijt Antoinette Fawcett zich fraai van de moeilijke taak ‘een vertaald boek thuis te laten landen’ en heeft ze met een combinatie van uitgebreid onderzoek en grote gevoeligheid de Engelse karakters van Eva Meijer een Engelse stem gegeven, waarbij zowel de maatschappelijke setting als het tijdsbeeld volstrekt geloofwaardig is overgebracht.

Nancy Forest-Flier
Nancy Forest-Fliers vertaling van dit coprofiele werk van Midas Dekkers is vindingrijk en intelligent en weet de droogkomische toon en onnavolgbare exuberantie van de auteur feilloos weer te geven, zonder zelfs de uitdaging van de geciteerde rijmende poëzie te schuwen. Ook heeft ze een schier eindeloze hoop (sorry!) synoniemen en eufemismen voor poep achterhaald.

Michele Hutchison
Michele Hutchisons trefzekere, stuwende vertaling paart empathie aan welsprekendheid en voert de lezer mee door Sander Kollaards roman over liefde en sterfelijkheid en naar de wereld van de twee hoofdpersonages. Dankzij een niet-aflatend inlevingsvermogen is het verhaal over een doodgewoon huwelijk in de Engelse vertaling even ontroerend en aangrijpend als in het origineel.

De jury

David Colmer heeft meer dan zestig Nederlandstalige werken vertaald. Zijn vertalingen zijn veelvuldig bekroond, onder andere met de IMPAC Dublin Literary Award en de Independent Foreign Fiction Prize (beide samen met auteur Gerbrand Bakker).

Jane Draycott is een meermalen bekroonde Britse dichter en vertaler en doceert creatief schrijven aan de universiteiten van Oxford en Lancaster. Haar laatst verschenen dichtbundel is The Occupant (Carcanet, 2016).

Anthony Paul is romanschrijver, kunstschilder en voormalig docent aan het Instituut voor Vertaalkunde, later Vertaalwetenschap, van de Universiteit van Amsterdam. Hij is geboren in Wales, studeerde in Oxford en is begin jaren zeventig naar Amsterdam verhuisd.

Links

Marije de Bie

Contact

Marije de Bie

Programmamedewerker

[email protected]