nieuws

&Awards voor Wat Telt! en Joan Windzak

4 november 2019

Tijdens de presentatie van de nieuwe Code Diversiteit en Inclusie op vrijdagmiddag 1 november werden ook de jaarlijkse &Awards uitgereikt voor de organisatie en professional die zich bijzonder hebben ingezet voor een inclusievere sector. ‘Wat Telt!’ dat zich inzet voor doven en slechthorenden werd bekroond in categorie ‘organisaties’ en kreeg daarbij €20.000. Joan Windzak van boekwinkel Educulture kreeg de &Award ‘professional’ en een bedrag van €5.000 vanwege haar inzet voor taalontwikkeling en liefde voor lezen bij kinderen.

De jury over Wat Telt!

Wat Telt! zorgt ervoor dat musea letterlijk meer toegankelijk worden voor doven en slechthorenden. Het belang om juist dove of slechthorende personen op te leiden tot rondleiders is essentieel omdat zij een ander perspectief kunnen geven op de collecties dan een horende. Ook vanuit het oogpunt van representatie een belangrijk project. Deze bedrijfsfilosofie van Wat Telt! gaat dwars door alle intersecties heen.

Wat Telt wint Award in categorie organisaties. Foto: Kirsten van Santen

Wat Telt wint Award in categorie organisaties. Foto: Kirsten van Santen

De jury over Joan Windzak

Joan Windzak is een powerhouse als het aankomt op het stimuleren van taalontwikkeling en liefde voor lezen! Door haar vele initiatieven heeft zij veel kinderen kunnen inspireren tot het lezen van boeken. In deze moeilijke tijden voor de boekhandel heeft zij het toch voor elkaar gekregen om met haar boekwinkel Educulture de toon te zetten voor een boekhandel met diversiteit.

Joan Windzak wint Award in categorie professional. Foto: Kirsten van Santen

Joan Windzak wint Award in categorie professional. Foto: Kirsten van Santen

Over de &Awards

De uitreiking van de &Awards is bedoeld als stimulans en instrument om zichtbaarheid van good practices op het gebied van diversiteit en inclusie binnen de culturele sector en creatieve industrie te vergroten. De &Awards zijn een belangrijk onderdeel van de Code Diversiteit & Inclusie. Met de code als zelfregulerend instrument willen we een sterke, toekomstbestendige cultuursector creëren. Een sector die de Nederlandse samenleving representeert. Want cultuur verbindt en verrijkt, ongeacht alle kenmerken waarop wij als mensen van elkaar kunnen verschillen. De &Awards worden gefinancierd en mede mogelijk gemaakt door de rijkscultuurfondsen: het Nederlands Letterenfonds, Filmfonds, Fonds Cultuurparticipatie, Fonds Podiumkunsten, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaanfonds.

Links