nieuws

Wanderlust

Open oproep: Van Eyck Academie 2020

6 september 2019

Voorjaar en najaar 2020 biedt het Letterenfonds wederom aan schrijvers de ruimte om minimaal twee maanden aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht te werken, te midden van internationale kunstenaars, ontwerpers, curatoren en denkers. Belangstellenden kunnen tot 1 november een werkplan/onderzoeksvoorstel indienen. De voorkeur gaat uit naar schrijvers die werken aan een tweede of derde boek.

De Van Eyck is een multidisciplinair instituut dat experiment, onderzoek, studie, productie en uitwisseling stimuleert. Veelbelovende (internationale) kunstenaars, ontwerpers, curatoren, (landschaps)architecten, schrijvers en denkers, krijgen binnen de Jan van Eyck Academie de ruimte en de tijd om hun talenten te ontwikkelen, ongeweten perspectieven te ontdekken en diepere lagen in zichzelf te exploreren.

De residenties maken deel uit van Wanderlust, het programma van het Letterenfonds dat talentvolle schrijvers en bemiddelaars de kans biedt zich verder te ontwikkelen in een internationale context. Dit najaar werkt Persis Bekkering aan de Van Eyck, zij wordt voorjaar 2020 opgevolgd door Gerda Blees. In totaal negen auteurs gingen hen voor, achtereenvolgens waren dat: Niña Weijers, Maartje Wortel, Wytske Versteeg, Rosan Hollak, Bregje Hofstede, Joost de Vries, Roos van Rijswijk, Basje Boer, Sytske van Koeveringe, Maarten van der Graaff, Nina Polak en Laura Broekhuysen.

Van Eyck

Voor wie

Belangstellenden kunnen tot 1 november 2019 een werkplan/onderzoeksvoorstel indienen bij het Nederlands Letterenfonds. Het voorstel moet passen bij de werk- en onderzoeksomgeving die de Van Eyck Academie biedt. Ook dient het verblijf aan de Van Eyck een duidelijke meerwaarde te hebben boven verblijf op een andere plek of residentie. Bij de selectie wordt prioriteit gegeven aan jonge talentvolle auteurs die werken aan hun tweede of derde boek, en voor wie het verblijf aan de Van Eyck een bijdrage kan leveren aan de artistieke en professionele ontwikkeling.

Het voorstel bevat verder een voorkeursperiode voor het verblijf en een korte cv. Het verblijf in het najaar start bij voorkeur op 1 september 2020.

De residentie

De Jan van Eyck Academie biedt een schrijfstudio in de academie en een appartement voor het verblijf. De schrijver wordt geacht minimaal twee aansluitende maanden aan de Van Eyck te werken; aanvragers dienen dus voldoende tijd te kunnen vrijmaken. De schrijver maakt nadrukkelijk deel uit van het programma van de Van Eyck. De wisselwerking met (internationale) kunstenaars in andere disciplines maakt het verblijf interessant. Een presentatie aan de andere kunstenaars maakt vast onderdeel uit van het verblijf, net als een publieke bijeenkomst.

De residentie wordt geheel gefinancierd door het Nederlands Letterenfonds.

Selectie

Een adviescommissie van het Letterenfonds selecteert samen met de Jan van Eyck Academie de kandidaten, waarbij wordt gelet op de kwaliteit van het werk, de kwaliteit van het voorstel en de relevantie van het verblijf voor de artistieke ontwikkeling. De voorkeur gaat uit naar schrijvers die werken aan een tweede of derde boek. Een gesprek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Voorstellen kunnen tot 1 november 2019 worden ingediend bij het Letterenfonds, ter attentie van Pieter Jan van der Veen. Voor meer informatie kunt u contact met hem opnemen op telefoonnummer 020 - 520 73 00 of per mail.

Podcasts

Blogs:

Pieter Jan van der Veen

Contact

Pieter Jan van der Veen

Subsidiespecialist

[email protected]