agenda

Hagar Peeters als Letterenfonds-fellow naar NIAS-KNAW

1 september 2019 - 1 februari 2020

Dichter en schrijver Hagar Peeters werkt dit academisch jaar een semester lang op uitnodiging van het Letterenfonds en NIAS-KNAW als writer in residence in Amsterdam. Van 1 september 2019 tot 1 februari 2020 zal ze op het NIAS haar onderzoek naar de verhouding tussen schrijverschap en alleenstaand moederschap voortzetten.

Dit ten behoeve van een trilogie, die zowel gestoeld is op wetenschappelijk onderzoek als op ervaringen van haarzelf en haar moeder, zowel van binnenuit beschreven als van buitenaf bekeken. Op 19 september verschijnt het eerste deel van dit drieluik, de dichtbundel De schrijver is een alleenstaande moeder bij de Bezige Bij. Het vervolg zal bestaan uit proza-exercities en filosofische beschouwingen.

Foto Hagar Peeters: © Koos Breukel; omslagafbeelding De schrijver is een alleenstaande moeder

Foto Hagar Peeters: © Koos Breukel

Hagar Peeters

Hagar Peeters brak in 1997 door als rapdichter en studeerde daarna cum laude af in de cultuur-, mentaliteits- en ideeëngeschiedenis vanaf de Verlichting. Haar dichtbundels en non-fictie werden meermaals bekroond. Zo ontving ze voor haar tweede poëziebundel Koffers zeelucht zowel de J.C. Bloemprijs als de Jo Peters Poëzieprijs. In 2008 stond ze op de shortlist van de verkiezing van de Dichter des Vaderlands. Haar debuutroman Malva is bekroond met de Gouden Boekenuil 2016 en in zes talen vertaald, waaronder Engels, Duits en Spaans.

Het residentieprogramma van NIAS en Letterenfonds

Elk jaar weer blijkt de uitwisseling tussen de fellows uit de kunsten en verschillende wetenschappelijke disciplines zeer vruchtbaar en inspirerend. Eerdere gastschrijvers waren onder meer Ghayath Almadhoun, Hélène Gelèns, Lieve Joris, David Mitchell en David van Reybrouck. Het residentieprogramma is een samenwerking tussen NIAS-KNAW en het Nederlands Letterenfonds.