nieuws

University College London

Eredoctoraat voor Cees Nooteboom

22 augustus 2019

Cees Nooteboom ontvangt op dinsdag 3 september een eredoctoraat van het University College London (UCL). Eerder mocht Nooteboom voor zijn bijzondere verdiensten als romancier, lyrisch poëet en essayist al eredoctoraten in ontvangst nemen aan de Katholieke Universiteit Brussel, de Radboud Universiteit Nijmegen en de Freie Universität Berlin. Daarmee was hij de eerste Nederlandse schrijver die buiten ons taalgebied deze eretitel kreeg.

Het werk van Cees Nooteboom is vertaald in meer dan dertig talen. Een overzicht hiervan is te vinden in de vertalingendatabase.nl van het Letterenfonds.

In de Angelsaskische wereld vestigde Nooteboom met Rituals (1980; Rituelen, vertaling Adrienne Dixon) en In the Dutch Mountains (1984; In Nederland) zijn naam als schrijver van zowel speelse als erudiete romans. Sindsdien is hij een belangrijke literaire stem in de hedendaagse wereldliteratuur, aldus het UCL, dat daarbij Nootebooms gedecideerde en kritische Europeanisme van bijzonder belang acht voor deze tijd.

Bovendien wordt het eredoctoraat toegekend aan Nooteboom omdat zijn werk in Engeland generaties studenten heeft geïnspireerd, niet alleen in de neerlandistiek maar ook binnen vergelijkende literatuurwetenschappen en vertaalstudies. Hun wereld vertoont overeenkomensten met die van de verteller in In the Dutch Mountains. “What else do I read? Diaries, letters and, best of all, dictionaries. For let us be honest: without the intervention of any thinking agent, language itself is still the greatest communicator” (vertaling Adrienne Dixon).

“Wat lees ik nog meer? Dagboeken, brieven, en het liefst van alles woordenboeken, want laten we eerlijk zijn, zonder tussenkomst van welke denkende instantie ook heeft de taal zelf altijd nog het meeste mee te delen.”

Cees Nooteboom zal op dinsdag 3 september aan het UCL worden geïnterviewd over zijn werk door Jane Fenoulhet, emeritus professor van de faculteit Nederlands aan het UCL en auteur van Nomadic Literature: Cees Nooteboom and his Writing. Aansluitend wordt het glas geheven op de nieuwe eredoctor. Belangstellenden die het interview en de aansluitende receptie willen bijwonen dienen zich vooraf aan te melden.

Cees Nooteboom foto: Simone Sassen

Links