nieuws

Tonnus Oosterhoff wint Tzum-prijs

22 juli 2019

Met deze zin: ‘Ik lijk op een houtworm die na een verkeerde beweging ruggelings uit het dak van de Oude Kerk in Amsterdam valt: in het vallen ontvouwen de kruisribben zich aan hem tot een lang omgekeerd schip, terwijl hij daarvoor niet wist dat er meer bestond dan het stuk plank waarin hij en zijn voorvaderen zwoegden voor hun dagelijks brood.’ wint Tonnus Oosterhoff de Tzum-prijs 2019.

Met de Tzum-prijs wordt jaarlijks de mooiste literaire zin bekroond uit een boek dat verschenen is in het voorafgaande jaar. De hoogte van de prijs is afhankelijk van de lengte van de zin. Per woord krijgt de schrijver één euro; in dit geval bedraagt de Tzum-prijs 58 euro. Daarnaast ontvangt de schrijver een fraaie beker.

De winnende zin komt uit de essaybundel Een kreet is de ramp niet (De Bezige Bij), die met een beurs van het Letterenfonds tot stand kwam. De jury van de Tzum-prijs was vooral onder de indruk van de originele vergelijking van de ik met een vallende houtworm met daarin vervat een nieuw beeld over het houtwerk waaruit hij gevallen is. Het gedeelte na de komma zorgt voor een mooi contrast met het eerste deel van de zin. De jury waardeert ook de subtiele ironie van Oosterhoff in ‘na een verkeerde beweging’ en de terloopse verwijzing op het eind naar het gebed voor het eten.

Tonnus Oosterhoff (1953) schrijft poëzie, proza en essays. In 2012 ontving hij de P.C. Hooftprijs voor zijn gedichten. De essaybundel Een kreet is de ramp niet is voor een deel te lezen als een hartstochtelijk pleidooi voor experimentele literatuur. Literatuur die buiten de gangbare paden treedt.

De jury van de Tzum-prijs 2019 bestond uit Roos Custers, Frank van Dijl, Rieuwert Krol, Coen Peppelenbos en Bart Temme.

Alle genomineerde zinnen, door publiek en jury, zijn terug te lezen op de website van literair tijdschrift Tzum.