nieuws

Grote Poëzieprijs naar Radna Fabias

17 juni 2019

Habitus van Radna Fabias is bekroond met de eerste Grote Poëzieprijs 2019. De grootste Nederlandse onderscheiding voor de beste dichtbundel van het jaar is de vierde prijs voor haar poëziedebuut, waaraan eerder de C. Buddingh’-prijs 2018, de Awater Poëzieprijs en de Herman De Coninckprijs 2019 zijn toegekend. Ook ontving Fabias op basis van Habitus (De Arbeiderspers) een startersbeurs van het Letterenfonds voor het schrijven van haar tweede bundel.

maar ik ben een vrouw en in mijzelf genoeg / er is geen leegte in mij / er is wel een schuilplaats een voorkamer een wachtruimte een plek / waar ik iemand kan ontvangen: / een man / het begin van een kind / de vingers van een vrouw / toch heb ik aan mezelf genoeg het maakt niet uit / hoeveel postmoderne gendertheorie ik aan mijn heupen hang het is aan mij te / zien: ik ben een vrouw
uit: gieser wildeman

Fabias (1983) dicht volgens de jury „vitaal, ritmisch en klankrijk” over een Antilliaanse afkomst en de status van zwarte migrant in Nederland. Dat levert „sterk aardse en lichamelijke poëzie” en tegelijk „politieke poëzie” op. „Je hoort aan niets dat Habitus een debuut is”, aldus de jury, „of het moet zijn in de volslagen oorspronkelijkheid van de cadans van haar taal, die een brug weet te slaan tussen de geest en het eenzame, vleselijke lichaam”.

Eerder deze maand verscheen Fabias debuut in Franse vertaling (door Daniel Cunin) onder dezelfde titel bij uitgeverij Caractères, en trad ze, in het kader van de campagne Les Phares du Nord die het Letterenfonds in Frankrijk voert, op tijdens de Marché de la Poésie in Parijs.

Prijs de poëzie!

De Grote Poëzieprijs bekroont in 2019 voor het eerst de beste Nederlandstalige bundel van het jaar met € 25.000 en volgt daarmee de VSB Poëzieprijs op als dé prijs voor Nederlandstalige poëzie.

Tegelijkertijd is de C. Buddingh’-prijs uitgereikt aan Roberta Petzoldt voor haar debuut Vruchtwatervuurlinie. De School der Poëzie-Communityprijs ging naar Ted van Lieshout voor Ze gaan er met je neus vandoor, Roelof ten Napel kreeg de Jongerenprijs voor Het woedeboek waarmee hij ook kans maakte op De Grote Poëzieprijs én de C. Buddingh’-prijs. Met het uitreikingsprogramma ‘Prijs de poëzie!’ sloot Poetry International op zondagavcond 16 juni het gouden jubileumfestival feestelijk af.

Radna Fabias draagt in het VRPO programma DichterBij haar gedicht ‘Roestplaats’ voor.

Links