nieuws

Cultuurstelsel 2021-2024

12 juni 2019

Op dinsdag 11 juni presenteerde minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Ingrid van Engelshoven de uitgangspunten voor het nieuwe cultuurbeleid in de periode 2021-2024. Het Letterenfonds is blij met de extra investeringen in kunst en cultuur en met de erkenning van de infrastructurele taak die de rijkscultuurfondsen vervullen.

Met de minister deelt het fonds de zorg voor eerlijke beloning en fair practice in de cultuursector: de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit worden een voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidie.

Leesbevordering

In navolging van de Raad voor Cultuur vraagt de minister aandacht voor verbetering van het leesklimaat. Daarom investeert OCW extra in twee ondersteunende instellingen op het gebied van leesbevordering en landelijke bemiddeling tussen schrijvers, scholen en bibliotheken.

Literatuurfestival naar basisinfrastructuur

Naast de extra investeringen in ondersteunende instellingen wordt in de basisinfrastructuur ruimte gemaakt voor één literatuurfestival met een internationaal platform.

Vernieuwing en talentontwikkeling

De middelen voor vernieuwing en talentontwikkeling uit het Regeerakkoord worden structureel gemaakt voor beleidsperiode 2021-2024. Het Letterenfonds krijgt 0,96 miljoen euro per jaar om de inspanningen op dit gebied voort te zetten.

Subsidieplafond

Het totale subsidieplafond voor het Letterenfonds 2021-2024 komt neer op 11,92 miljoen. De totale investeringen in de letterensector bedragen 16,01 miljoen per jaar.

Lees hier de volledige uitgangspuntenbrief van minister Van Engelshoven.