agenda

presentatie Vertaalpleidooi

De Vertaaldag

25 mei 2019

Op zaterdag 25 mei 2019 vindt in Utrecht de negende Vertaaldag plaats. Op het programma staan onder meer lezingen van Arnon Grunberg, Martin Michael Driessen, Saskia De Coster, Isabel Hassel, Philippe Noble en Anneke Brassinga. Ook wordt het nieuwe, tweede Vertaalpleidooi gepresenteerd.

Vertaaldag

Om het belang van goed vertalen te onderstrepen en onder de aandacht te brengen van een breed publiek hebben bureau Verstegen & Stigter en het Prins Bernhard Cultuurfonds de vertaalwedstrijd Nederland Vertaalt en de bijbehorende Vertaaldag opgezet.

De Grote Vertaaldag wordt gepresenteerd door Paulien Cornelisse. Het programma bestaat uit een plenair onderdeel, vier vertaalwerkgroepen (voor deelnemers aan de vertaalwedstrijd) en een lezingenprogramma. Om 16.45 uur overhandigt Hans Bennis, algemeen secretaris van de Taalunie en bestuursvoorzitter van het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV) het nieuwe vertaalpleidooi aan Barbera Wolfensberger (directeur-generaal Cultuur en Media bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Luc Delrue (secretaris-generaal Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media). De Vertaaldag vindt plaats in het Academiegebouw in Utrecht. Aanmelden kan via de website van Verstegen & Stigter.

Vertaalpleidooi

Tien jaar geleden presenteerden het Nederlands Letterenfonds, het Vlaams Fonds voor de Letteren, de Taalunie en het ELV het eerste vertaalpleidooi Overigens schitterend vertaald. Verschillende ontwikkelingen die een bloeiende vertaalcultuur in Nederland en Vlaanderen bedreigen, vormen de aanleiding voor een nieuw pleidooi voor vertalen. In verTALEN voor de toekomst worden vier van deze ontwikkelingen beschreven en worden aanbevelingen gedaan om het tij te keren.

Programma