agenda

Jacqueline Bel gastschrijver in Canada

14 mei-3 juni 2019

Van 14 mei tot 3 juni is Jacqueline Bel gastschrijver bij de Canadian Association for the Advancement of Netherlandic Studies (CAANS). Ze zal lezingen geven aan de universiteiten in Montreal, Ottawa, Toronto en Calgary en in Vancouver is ze de keynotespreker op het CAANS-jaarcongres met een lezing over ‘De tolk van Java en de koloniale herinnering’.

Dr. Jacqueline Bel is hoofddocent moderne Nederlandse letterkunde aan de VU. In 2015 publiceerde ze Bloed en rozen, Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1900-1945, deel 6 van de Taalunie-literatuurgeschiedenis van Nederland en Vlaanderen. Het boek werd goed ontvangen in het publieke domein. In 2018 verscheen Multatuli nu. Nieuwe perspectieven op Eduard Douwes Dekker, dat ze met Rick Honings en Jaap Grave uitbracht. Ze is gespecialiseerd in de literatuur van het fin de si├Ęcle, de eerste helft van de 20e eeuw, de twee wereldoorlogen en de (post)koloniale literatuur. Momenteel werkt ze aan een boek over de Joodse stadsroman in de eerste helft van de 20e eeuw en een studie over (post)koloniale literatuur.

Gastschrijversprogramma

Bels verblijf in Canada is onderdeel van het gastschrijversprogramma van de Taalunie. Dankzij het gastschrijverprogramma van de Taalunie kunnen afdelingen neerlandistiek buiten het Nederlandse taalgebied een (Nederlandse of Vlaamse) gastschrijver ontvangen. Het gastschrijverprogramma dient verschillende doelen, zoals de verrijking van het onderwijs Nederlands aan de afdeling die de aanvraag indient, en de verhoging van de zichtbaarheid en de verspreiding van de Nederlandstalige literatuur in het buitenland. Het Letterenfonds vergoedt de reiskosten van de gastschrijver en eventuele vertaalkosten.

Links