nieuws

Impact van het boek

27 maart 2019

De afgelopen maanden heeft KVB Boekwerk drie onderzoeken laten uitvoeren in een grote studie rondom de impact van het boek. De drie rapporten die dat opleverde zijn vandaag aangeboden aan Minister van OCW Ingrid van Engelshoven. De drie eindrapporten gaan ieder in op een specifiek onderwerp: de impact van het lezen van boeken op mens en maatschappij, de maatschappelijke impact van boekhandels en het economisch belang van het boekenvak.

Mens en maatschappij

Telkens weer blijkt uit onderzoek dat mensen die boeken lezen in vergelijking met niet-lezers beter geïnformeerd zijn en zich daardoor beter staande kunnen houden in de maatschappij. Het heeft een positieve invloed op het burgerschap, mensen worden er betere werknemers van en het heeft zelfs een gunstig effect op de gezondheid. Ook hebben wetenschappers vastgesteld dat mensen het gevoel hebben dat het lezen van boeken zin geeft aan hun leven.

  • Lees het volledige rapport 'De impact van lezen van boeken op de mens en de maatschappij'

De maatschappelijke invloed van boekhandels

Maar de positieve invloed van het boek op de maatschappij is veel breder, blijkt uit het tweede rapport. Boekhandels spelen een belangrijke rol in de sociale cohesie van de samenleving. Een bezoek aan de boekhandel wordt, mede door de evenementen die georganiseerd worden, gezien als een cultureel tijdverdrijf. Dat zorgt voor een verbeterde leefbaarheid van de omgeving. Ook andere winkeliers en ondernemers profiteren daarvan, met als eindresultaat hogere vastgoed- en grondprijzen.

  • Lees het volledige rapport 'De maatschappelijke impact van boekhandels'

Economisch belang van het boekenvak

In het derde onderzoek wordt de totale economische waarde van het boekenvak in kaart gebracht en wordt uiteengezet welke bijdrage auteurs en vertalers, uitgevers en boekhandelaren leveren aan de Nederlandse economie.

  • Lees het volledige rapport 'Economisch belang van het boekenvak'

Media-aandacht

Het onderzoek heeft al veel aandacht gekregen in de media. Zie hieronder een overzicht: