nieuws

Vertaalengel voor VertaalVerhaal.nl

11 maart 2019

De website VertaalVerhaal.nl wordt dit jaar bekroond met de Vertaalengel, de prijs die de literair vertalers van de Auteursbond sinds 2008 jaarlijks toekennen aan instanties of personen die een buitengewone bijdrage hebben geleverd aan het vertaalvak. De Vertaalduivel, een aanmoediging aan een instantie die zich meer zou kunnen inzetten voor het vertaalvak ging naar het CPNB. De prijzen werden uitgereikt op 11 maart tijdens Vertaalslag in de Tolhuistuin.

Op de website van de Stichting VertaalVerhaal.nl, een initiatief van de VertalersVakschool te Amsterdam, worden verhalen over vertalen verzameld, die voor alle belangstellenden gratis te downloaden zijn. In interviews, columns en essays komen alle aspecten van het vertaalvak aan de orde. Vertalers vertellen over hun worsteling met het boek, de schrijver, de uitgever en zelfs met de komma’s. De jury, die dit jaar bestond uit vertalers Hero Hokwerda, Elly Schippers en Rob van der Veer, prijst de manier waarop VertaalVerhaal.nl het vertalersvak inzichtelijk maakt voor een breed publiek:

"Door de aard en de omvang van de stukken is VertaalVerhaal.nl toegankelijk voor een breed publiek. Iedere leek die zijn licht wil opsteken over vertalen kan op de site terecht. VertaalVerhaal.nl is een waardevolle toevoeging aan de reeds bestaande vertaaltijdschriften en -platforms. De jury beloont de tijd en inspanningen van de medewerkers daarom graag met een Vertaalengel."

VertaalVerhaal.nl kwam mede tot stand dankzij een subsidie van het Letterenfonds.

Frank Lekens neemt de Vertaalengel in ontvangst namens VertaalVerhaal.nl

Frank Lekens neemt de Vertaalengel in ontvangst namens VertaalVerhaal.nl

Vertaalduivel

Naast de Vertaalengel wordt ieder jaar ook de Vertaalduivel uitgereikt, een prikkelende aanmoediging en uitnodiging aan een persoon of instantie die zich juist nog wat beter zou moeten inzetten voor het vertaalvak. De Vertaalduivel ging dit jaar naar het CPNB, omdat er voor het jaarlijkse Boekenbal maar zelden vertalers uitgenodigd worden. De jury: "In het geval van buitenlandse literatuur investeert de vertaler, na de schrijver, de meeste tijd in een boek; soms meer dan een jaar. Dat de meeste vertalers hun arbeid in stilte en relatieve anonimiteit verrichten, is geen reden om ze niet af en toe te fêteren; het Boekenbal is daar een geschikte gelegenheid voor. Het zou de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek sieren als zij de rol en het belang van vertalers explicieter zou vieren; dat ze dat tot dusver heeft nagelaten, acht de jury een Vertaalduivel waard."

CPNB-directeur Eveline Aendekerk neemt Vertaalduivel in ontvangst

CPNB-directeur Eveline Aendekerk ontvangt de Vertaalduivel