nieuws

Open oproep

NIAS-KNAW writers in residence 2019-2020

19 maart 2019

Het Nederlands Letterenfonds en het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW) nodigen uitgevers en anderen uit schrijvers kandidaat te stellen voor de positie van writer-in-residence aan NIAS-KNAW in Amsterdam in het academisch jaar 2019-2020. Het betreft een prestigieuze positie voor een schrijver die werkt aan een project dat concreet baat heeft bij de academische setting van NIAS-KNAW. Voordrachten kunnen tot woensdag 1 mei 2019 worden ingediend.

Het writer-in-residence-programma is een gezamenlijk initiatief van NIAS-KNAW en het Nederlands Letterenfonds. In het komend academisch jaar is er in de periode september 2019 tot februari 2020 ruimte voor een Nederlandse schrijver en in de periode februari tot juli 2020 voor een buitenlandse schrijver.

NIAS-KNAW

Voor wie

Er is een voorkeur voor schrijvers die hun literaire kwaliteit hebben bewezen, die in een schriftelijke motivatie goed kunnen uitleggen waarom het onder handen zijnde project zou kunnen profiteren van een NIAS-verblijf en die nieuwsgierigheid hebben naar de uitwisseling met de wetenschappelijke fellows. Een goede mondelinge vaardigheid van het Engels is voor een succesvol verblijf aan het NIAS een vereiste. Voor de Nederlandstalige schrijver is er een beurs van 10.000 euro beschikbaar; daarnaast krijgt de Fonds-fellow aan NIAS-KNAW de beschikking over een werkkamer. Indien nodig is huisvesting in de buurt van het instituut bespreekbaar.

Ook kunnen uitgevers, literair agenten, vertalers en literaire festivals buitenlandse schrijvers kandideren voor de positie van writer-in-residence aan het NIAS in Amsterdam in de periode februari tot juli 2020. Daarbij geldt als voorwaarde dat het werk van deze schrijver in vertaling verschijnt bij een Nederlandse uitgeverij. Voor de buitenlandse schrijver is er naast een verblijfsbeurs van € 2.600 euro ook vergoeding van de reiskosten. Daarnaast krijgt de Fonds-fellow aan NIAS-KNAW de beschikking over een werkkamer en huisvesting in de buurt van het instituut.

Aanmelden

Voor meer informatie over de positie voor de Nederlandse schrijver kunt u contact opnemen met Greetje Heemskerk, voor die van de buitenlandse schrijver met Fleur van Koppen. Tot woensdag 1 mei 2019, tot 17.00 uur kunnen voordrachten en/of directe sollicitaties per mail aan hen worden gericht. De voordacht dient vergezeld te gaan van een projectvoorstel, een motivatie, een oeuvre-overzicht, cv en de recentste publicatie van de schrijver. De selectie van zowel de Nederlandse als de buitenlandse schrijver gebeurt door NIAS-KNAW en het Nederlands Letterenfonds gezamenlijk.

Meer informatie

Wilt u weten hoe eerdere writers-in-residence het NIAS hebben ervaren? Lees de blogs van: