nieuws

Open oproep

Kunstenaarsresidentie Deltaworkers

28 augustus 2019

Het Letterenfonds biedt in samenwerking met Deltaworkers een schrijver de mogelijkheid om in het voorjaar van 2020 twee maanden in New Orleans te verblijven en te werken. In principe komen schrijvers in alle literaire genres in aanmerking; de voorkeur gaat uit naar een auteur die werkt aan een tweede of derde boek of een spoken-wordartiest. Voorstellen kunnen tot en met 19 oktober 2019 worden ingediend.

New Orleans is een van de meest uitgesproken steden in de Verenigde Staten. Het is een parel in het moeras, een moeilijk te bereiken stad die door haar rijke culturele leven en bewogen geschiedenis een grote aantrekkingskracht heeft. Deze stad, met zeer diverse culturele achtergronden (o.a. Frans, Spaans, Afrikaans en Caribisch), is na de verwoestende orkaan Katrina een trekpleister geworden voor kunstenaars, muzikanten en filmmakers.

Voor wie

De residency bij kunstenaarsresidentie Deltaworkers in New Orleans valt onder Wanderlust, het Letterenfonds-programma voor talentontwikkeling in internationale context. Bij de selectie wordt daarom prioriteit gegeven aan talentvolle jonge schrijvers die aan hun tweede of derde boek werken. Bij de aanvraag dient het eerste (of tweede) literaire boek te worden meergestuurd. Een uitzondering hierop vormen spokenword-artiesten die door De Schrijverscentrale zijn geselecteerd voor bemiddeling, zij kunnen desgewenst zonder boekpublicatie een aanvraag indienen in het kader van Wanderlust.

Het verblijf in Deltaworkers vindt plaats tussen 6 maart 2020 en 31 mei 2020. Het Letterenfonds dekt de kosten voor de huur van de residentie, de begeleiding door Deltaworkers en de reis-en verblijfskosten. Ook bieden het Letterenfonds en Deltaworkers de mogelijkheid om met een Amerikaanse schrijver of kunstenaar ter plekke te werken (als gesprekspartner, en begeleider in het onderzoek).

Deltaworkers

Kunstenaar Joris Lindhout en curator Maaike Gouwenberg richtten in 2014 de residency Deltaworkers op. Deltaworkers is een nomadisch artistiek productie- en onderzoeksplatform dat de zuidelijke staten van de Verenigde Staten (als een van de laatste mythische plaatsen in de westerse cultuur) onderzoekt. Makers uit verschillende disciplines (beeldende kunst, theater, film, literatuur, muziek, architectuur en design) worden uitgenodigd voor een werkperiode.

Olivier Willemsen was in 2016 de eerste schrijver in residence bij Deltaworkers. Het blog dat hij voor het Letterenfonds schreef geeft een goede indruk van de residentie en het verblijf in New Orleans.

In 2017 verbleven Jan van Tienen en Elfie Tromp bij Deltaworkers, zij werden in 2018 opgevolgd door Alma Mathijsen die in New Orleans en omgeving onderzoek deed voor haar volgende boek. In het voorjaar van 2019 dompelden dichter Dean Bowen en schrijver en essayist Simon(e) van Saarloos zich onder in New Orleans. Voor De Groene Amsterdammer schreef Simon(e) van Saarloos een essay over haar verblijf en het onderzoek dat ze daar deed naar de lhbtq-emancipatiestrijd in de zuidelijke staten van de VS.

Terechtkomen in New Orleans is een luxe. Een waanzin waaraan je je dient over te geven om erachter te komen wat er borrelt, bruist, schuurt en schijnt. Een stad vol verhalen rijp om te plukken

— Dean Bowen

De residentie

Let wel: Deltaworkers is een residency voor (veld)onderzoek en biedt geen werk/schrijfruimte aan. Uit eigen ervaring weten Joris Lindhout en Maaike Gouwenberg hoe waardevol het is om vanuit een onderzoeksplan te werken en volledig op te gaan in de stad, de omgeving, de mensen en de cultuur, om op die manier informatie te verzamelen voor een project. De residenten krijgen toegang tot het brede netwerk van de oprichters en ook tot de literaire kringen in New Orleans. Ook optredens/presentaties behoren tot de mogelijkheden. In maart vindt ook het belangrijke Tennessee Williams literary festival plaats.

Tijdens de residencyperiode zijn Joris Lindhout en/of Maaike Gouwenberg aanwezig en worden de residenten ondersteund door een assistent. Alle residenten wonen bij elkaar in één traditioneel shotgunhuis, waar iedere resident een privékamer heeft en waar keuken, woonkamer en badkamer gedeeld worden. Kijk voor meer informatie op www.deltaworkers.org.

exterieur

Aanmelden

Schrijvers die in aanmerking willen komen voor een verblijf kunnen tot uiterlijk 19 oktober 2019 een gemotiveerd(onderzoeks)plan indienen bij het Nederlands Letterenfonds. De aanvraag geeft een zo concreet mogelijk beeld van uw plannen en belang van het verblijf in New Orleans voor uw werk en ontwikkeling als schrijver.

Een adviescommissie van het Letterenfonds maakt samen met Deltaworkers de uiteindelijke selectie waarbij wordt gelet op de kwaliteit van het werk van de aanvrager, de kwaliteit van het plan en de relevantie van het verblijf voor de artistieke ontwikkeling. Een gesprek met de adviseurs kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Pieter Jan van der Veen van het Nederlands Letterenfonds, via het algemene nummer 020 - 520 73 00 of per e-mail pj.vander.veen@letterenfonds.nl.

Links

interieur

Pieter Jan van der Veen

Contact

Pieter Jan van der Veen

Subsidiespecialist

[email protected]