agenda

Wat nooit eerder gebeurd is

Rudy Kousbroeklezing door Theo Jansen

9 april 2019

De combinatie ‘kunst en techniek’ was voor schrijver Rudy Kousbroek een inspirerend leitmotiv. In het leven en werk van Theo Jansen is het zelfs een nog fundamentelere bron: als bedenker en maker van de wereldberoemde ‘strandbeesten’ spreekt Jansen op 9 april in de Rode Hoed in een rijk geïllustreerde negende Kousbroeklezing over de achtergronden en de belofte van zijn schepping, over de betoverende combinatie van schoonheid, evolutie, techniek en functionaliteit, alsook over de verschillen en de overeenkomsten tussen wat geboren en wat gemaakt wordt.

Theo Jansen (1948) studeerde Natuurkunde in Delft, maar brak zijn studie na zeven jaar af om kunstenaar te worden. Dat leverde memorabele projecten en tentoonstellingen op, zoals een grote vliegende schotel en zijn over de gehele wereld vermaarde strandbeesten (www.strandbeest.com)

Randprogramma

Na afloop van de lezing zal het Kousbroekiaanse thema kunst en techniek nog verder aan de orde komen in een bijdrage van essayist en historicus Willem Otterspeer, die zal spreken over de auto bij Kousbroek. Het onvolprezen Pianola Museum levert een muzikale bijdrage. Tot slot vindt de presentatie plaats van de essaybundel Wat nooit eerder gebeurd is, met Rudy Kousbroeks mooiste essays over kunst en techniek, samengesteld door Maarten Asscher, die tevens als moderator van de avond optreedt.

  • Locatie: Rode Hoed, Amsterdam
  • Kosten: € 13/€ 10.50 (CJP, studenten- of stadspas)
  • Tijd: 20.00 uur
  • Tickets via De Rode Hoed

Organisatie: Stichting Rudy Kousbroeklezing, De Gids, Nederlands Letterenfonds, Uitgeverij Atlas Contact, Athenaeum Boekhandel i.s.m. Rode Hoed.