nieuws

Wanderlust-programma

Open oproep: Van Eyck Academie 2019-2020

5 februari 2019

Ook in 2019 en 2020 biedt het Letterenfonds aan schrijvers de ruimte om minimaal twee maanden aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht te werken, te midden van internationale kunstenaars, ontwerpers, curatoren en denkers. Dit residentieprogramma maakt deel uit van Wanderlust, het programma voor talentontwikkeling in internationale context. Belangstellenden kunnen tot 1 mei 2019 een werkplan/onderzoeksvoorstel indienen bij het Letterenfonds. De voorkeur gaat uit naar schrijvers die werken aan een tweede of derde boek.

De Van Eyck is een multidisciplinair instituut dat experiment, onderzoek, studie, productie en uitwisseling stimuleert. Veelbelovende (internationale) kunstenaars, ontwerpers, curatoren, (landschaps)architecten, schrijvers en denkers, krijgen binnen de Jan van Eyck Academie de ruimte en de tijd om hun talenten te ontwikkelen, ongeweten perspectieven te ontdekken en diepere lagen in zichzelf te exploreren.

Het Wanderlust-programma startte in 2014. Sindsdien verbleven tien auteurs aan de Van Eyck: NiƱa Weijers, Maartje Wortel, Wytske Versteeg, Rosan Hollak, Bregje Hofstede, Joost de Vries, Roos van Rijswijk, Basje Boer, Maarten van der Graaff, en Sytske van Koeveringe.

Van Eyck

Voor wie
Belangstellenden kunnen tot 1 mei 2019 een werkplan/onderzoeksvoorstel indienen bij het Nederlands Letterenfonds. Het voorstel moet passen bij de werk- en onderzoeksomgeving die de Van Eyck Academie biedt. Ook dient het verblijf aan de Van Eyck een duidelijke meerwaarde te hebben boven verblijf op een andere plek of residentie. Bij de selectie wordt prioriteit gegeven aan jonge talentvolle auteurs, voor wie het verblijf aan de Van Eyck een bijdrage kan leveren aan de artistieke en professionele ontwikkeling.

Het voorstel bevat verder een voorkeursperiode voor het verblijf en een korte cv. Het verblijf start bij voorkeur op 1 september 2019 of 1 mei 2020.

De residentie
De Jan van Eyck Academie biedt een schrijfstudio in de academie en een appartement voor het verblijf. De schrijver wordt geacht minimaal twee aansluitende maanden aan de Van Eyck te werken; aanvragers dienen dus voldoende tijd te kunnen vrijmaken. De schrijver maakt nadrukkelijk deel uit van het programma van de Van Eyck. De wisselwerking met (internationale) kunstenaars in andere disciplines maakt het verblijf interessant. Een presentatie aan de andere kunstenaars maakt vast onderdeel uit van het verblijf, net als een publieke bijeenkomst.

De residentie wordt geheel gefinancierd door het Nederlands Letterenfonds.

Selectie
Een adviescommissie van het Letterenfonds selecteert samen met de Jan van Eyck Academie de kandidaten, waarbij wordt gelet op de kwaliteit van het werk, de kwaliteit van het voorstel en de relevantie van het verblijf voor de artistieke ontwikkeling. De voorkeur gaat uit naar schrijvers die werken aan een tweede of derde boek. Een gesprek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Voorstellen kunnen tot woensdag 1 mei 2019 worden ingediend bij het Letterenfonds, ter attentie van Maaike Pereboom. Voor meer informatie kunt u contact met haar opnemen op telefoonnummer 020 - 520 73 00 of per mail.

Maaike Pereboom

Contact

Maaike Pereboom

Beleidsmedewerker

[email protected]