nieuws

Werkconferentie Arbeidsmarktagenda

21 januari 2019

Op maandag 21 januari van 13.00 uur - 18.00 uur vindt de Werkconferentie Arbeidsmarktagenda plaats in TivoliVredenburg in Utrecht. Professionals uit de culturele en creatieve sector gaan in gesprek over professionalisering, ruimte voor ondernemerschap en een eerlijke beloning voor makers.

Minister Bussemaker heeft ten tijde van het Kabinet Rutte II aan de SER en de Raad voor Cultuur een verkenning gevraagd van de arbeidsmarkt voor de culturele en creatieve sector. Deze verkenning leverde een vrij schokkende analyse op van de onderhandelingspositie van werkenden in deze sector. Het sociaal overleg is niet sterk geregeld, de honoraria zijn doorgaans extreem laag, steeds minder mensen werken in loondienst.

Arbeidsmarktagenda

Voor de versterking van de arbeidsmarktpositie van kunstenaars en werkenden in de culturele en creatieve sector kreeg Kunsten '92 in 2016 van minister Bussemaker de opdracht om een Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector op te stellen, op basis van het advies Passie gewaardeerd: Versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector (2017) van de Sociaal Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur. In de agenda staan 21 agendapunten, waarbij voor elk punt een 'aanjager' is aangewezen om de uitvoering ter hand te nemen.

De conferentie biedt een goede gelegenheid om na een jaar werken voor de eerste keer de balans op te maken. Zijn we op de goede weg? Maken we voortgang? Hebben we de mogelijkheden en de hindernissen voldoende in beeld? Mensen van binnen en buiten reflecteren op de beweging die de sector maakt. Er is niet alleen ruimte om te praten, maar ook om te doen. Minister van Engelshoven zal aanwezig zijn bij de conferentie.

Programma

  • 13.00 - 13.30 uur Registratie & ontvangst
  • 13.30 - 13.50 uur Ontvangst door dagvoorzitter Ruben Maes met openingsfilm van Yuri Veerman en Bob Mayata
  • 14.00 - 15.00 uur Tafelgesprekken met de ‘aanjagers’ van de agendapunten (deelsessies)
  • 15.20 - 15.30 uur Opening plenaire slotsessie
  • 15.30 - 15.45 uur Derk Loorbach van Studio DRIFT over de samenleving in verandering
  • 15.45 - 16.45 uur Panelgesprekken
  1. Perspectief op de veranderende arbeidsmarkt: de blik van buiten

Deelnemers: Mei Li Vos (Bestuurder AVV), Henriëtte Prast (hoogleraar persoonlijke financiële planning aan de Universiteit van Tilburg) en Bart Drenth (voorzitter Pictoright en waarnemend directeur van de bibliotheek Amstelland.

  1. Wat gebeurt er daadwerkelijk op de vloer: de blik van binnen

Deelnemers: Marene Elgershuizen (Platform Musici), Andreas Fleischmann (Meervaart) en Kevin de Randamie (Braenworks), Freek van den Bergh (fotojournalist).

  • 16.45 - 17.15 uur Afsluiting
  • 17.15 uur Borrel

Links