agenda

Airport Library Schiphol

Tentoonstelling Slauerhoff

15 sep-10 november 2018

120 jaar geleden werd Jan Jacob Slauerhoff (15 september 1898 - 5 oktober 1936), een van de belangrijkste Nederlandse dichters en schrijvers van de twintigste eeuw, geboren in Leeuwarden – nu de Culturele Hoofdstad van Europa. Als scheepsarts reisde hij de wereld rond; in zijn gedichten, verhalen en romans komen exotische thema’s veelvuldig terug. Ter gelegenheid van zijn 120ste geboortedag is nu een tentoonstelling aan Slauerhoff gewijd in de Airport Library op Schiphol, de meest internationale plek van Nederland.

J.J. Slauerhoff

Als romanticus – immer verlangend naar een elders – neemt Slauerhoff een unieke plaats in in de Nederlandse literatuur. Na zijn studie geneeskunde voer hij als scheepsarts op het Verre Oosten en later ook op Zuid-Amerika. Hij debuteerde in 1923 met de bundel Archipel, waarin bijna alle elementen uit zijn latere werk al aanwezig zijn. Zijn fascinatie voor China vond zijn weerslag in vele gedichten (onder meer gebundeld in Eldorado, Saturnus en Serenade) en in de roman Het verboden rijk. Zijn zwakke gestel was steeds de oorzaak van afgebroken werkcontracten, waardoor hij een zwervend bestaan leidde. ‘Alleen in mijn gedichten kan ik wonen, / Nooit vond ik ergens anders onderdak’ luiden de eerste regels van een van zijn bekendste gedichten (‘Woninglooze’), die als programmatisch beschouwd kunnen worden voor zijn leven en werk.

Poëzie en proza van Slauerhoff is inmiddels in 25 talen vertaald. Een groot deel van die vertalingen kan tot 10 november 2018 worden bekeken in de Airport Library.

De tentoonstelling haakt ook aan bij het thema ‘opstand’ van de Maand van de Geschiedenis (oktober). Zo is zijn roman De opstand van Guadalajara in meerdere talen op de tentoonstelling te zien. Daarnaast is er een digitale expositie ingericht over het thema opstand in de Nederlandse literatuur.

In het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad verscheen deze maand ook zijn gedicht ‘In Memoriam Patris’ in een speciale jubileumeditie in tien talen.

vertalingen van het werk van Slauerhoff

Airport Library

De Airport Library op Schiphol biedt een literair visitekaartje van Nederland voor buitenlandse toeristen van alle leeftijden en omvat zo’n 500 boeken van bekende Nederlandse auteurs in meer dan 40 talen. Naast (kinder)literatuur is er een grote selectie aan boeken op het gebied van kunst, geschiedenis, fotografie, design en de stad Amsterdam. Via unieke touchscreens kan cultureel Nederland nader worden ontdekt. De Airport Library is een project van Stichting CPNB in nauwe samenwerking met het Nederlands Letterenfonds. Het Nederlands Letterenfonds heeft de tentoonstelling over Slauerhoff samengesteld en vertalingen beschikbaar gesteld voor de bezoekers van de Airport Library. De Airport Library bevindt zich op Schiphol voorbij de security aan de Holland Boulevard tussen de E- en F-pier.

Nieuwe editie Verzamelde gedichten

In september verscheen ook een volledig herziene publiekseditie van Slauerhoffs Verzamelde gedichten (Nijgh & Van Ditmar), bezorgd door Hein Aalders en Menno Voskuil. Voor het eerst is alle poëzie van Slauerhoff hierin chronologisch geordend, en zijn er circa honderd niet eerder in de Verzamelde gedichten opgenomen gedichten toegevoegd, waaronder Slauerhoffs studentenpoëzie, vertaalde gedichten, spotdichten en grafschriften.

Het bijzondere aan Slauerhoff is de tijdloosheid van zijn werk. Ik ken geen dichter uit zijn tijd die zo verstaanbaar is gebleven, zo volkomen begrijpelijk, zo springlevend.

Aleid Truijens in de Volkskrant

Zowel de tentoonstelling als de Verzamelde gedichten kwamen tot stand met steun van het Letterenfonds.

Meer informatie

Marlies Hoff

Contact

Marlies Hoff

Medewerker bibliotheek & documentatie

[email protected]