nieuws

Nu in de winkel

De Lusiaden in integrale vertaling

20 september 2012

Vertaler Portugees Arie Pos begon tien jaar geleden aan de vertaling van Os Lusíadas. Dit beroemde werk in versvorm uit 1572 verhaalt over de ontdekkingsreis van Vasco da Gama die via zuidelijk Afrika naar India zeilde in 1497-98. Luís de Camões was de eerste Europese dichter die zelf de avontuurlijke zeereis naar Azië maakte en zijn epos weerspiegelt die unieke ervaring, de kennismaking met Afrika, India en het Verre Oosten. De Lusiaden is daardoor een uniek Renaissance-epos dat de overgang markeert naar de moderne tijd.

De moeilijkheidsgraad van de tekst was bijzonder hoog, maar dat het tien jaar heeft geduurd voordat de vertaling het daglicht zou zien lag mede aan het feit dat de verschillende beoogde uitgevers de begroting niet rond kregen. Uiteindelijk heeft L.J. Veen Klassiek (onderdeel van Atlas Contact) met behulp van subsidie van de Europese commissie het project wel aangedurfd.

Arie Pos schreef een interessant nawoord waarin o.a. te lezen valt dat het epos slechts eenmaal eerder integraal in het Nederlands is vertaald. In 1777 verscheen een prozavertaling van de hand van Lambartus Stoppendaal Pietersz. Daarna werden slechts enkele korte fragmenten door dichters bewerkt en vertaald. Een literaire verwerking van leven en werk van Camões treffen we volgens Pos pas aan bij J.J. Slauerhoff, die in hem een geestverwante poète maudit herkende.

Om de inhoud zo getrouw mogelijk over te brengen zonder dat een deel ervan aan rijmdwang moest worden opgeofferd, koos Pos voor een vertaling in blanke verzen (rijmloze vijfvoetige jamben), een soepele versvorm die in de Germaanse talen kan bogen op een imposante staat van dienst in drama, epiek en lyriek.

De SLAU organiseert van 10 tot 25 november in Utrecht het festival Literaire meesters. Dit jaar staat het festival in het teken van Slauerhoff en wordt er stil gestaan bij de publicatie van Os Lusíadas in het Nederlands. Meer informatie over dit programma is te vinden op de website van SLAU: www.slau.nl

De vertaler ontving een werkbeurs van het Nederlands Letterenfonds.

Fleur van Koppen

Contact

Fleur van Koppen

Programmamedewerker

[email protected]