agenda

Museum Kranenburgh, Bergen

Kunst kijken met Maaike Meijer

12 september 2018

https://www.kranenburgh.nl/activiteit/128/neem-een-loopje-met-maaike-meijer

Op woensdag 12 september, van 12.30 tot 13.00, verzorgt biograaf, literatuurwetenschapper en hoogleraar genderstudies Maaike Meijer een hoogstpersoonlijke rondleiding door Museum Kranenburgh. Meijer woont en werkt deze maand in het Adriaan Roland Holsthuis in Bergen (NH), de schrijversresidentie van het Bert Schierbeekfonds.

Naast de maandelijkse rondleidingen door medewerkers van het museum, geven ook bekende schrijvers gratis lunchrondleidingen door het museum. Kranenburgh organiseert de rondleidingen door schrijvers in samenwerking met het Bert Schierbeekfonds / Nederlands Letterenfonds en het A. Roland Holst Fonds. Tijdens de loopjes vertellen de schrijvers over de kunstwerken die hen inspireren in Kranenburgh en over het verblijf in het Roland Holsthuis en Bergen.
Deelname is gratis (exclusief museumentree).

Maaike Meijer

Maaike Meijer (1949) is biograaf, literatuurwetenschapper en hoogleraar genderstudies aan de Universiteit van Maastricht. Meijer ontwikkelde zich in de jaren 1970 tot spreekbuis van het feminisme. Daarnaast gaf ze les en werkte als literair journalist en vertaler. Vanaf 1984 werkte ze als onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht aan een project over leestheorie, gender in het literaire systeem en Nederlandse dichteressen na de Tweede Wereldoorlog. Na haar promotie in 1988 werd ze universitair hoofddocent bij Vrouwenstudies Letteren in Utrecht, in 1997 hoogleraar met de (bijzondere) Opzijleerstoel in Maastricht met de leeropdracht ‘Gender, representatie en macht’. In 1998 werd ze gewoon hoogleraar genderstudies in Maastricht en werkte daar tot 2013 als directeur van het Centrum voor Gender en Diversiteit aldaar. Inmiddels met pensioen werkt zij nog volop als biograaf, publicist en begeleider van promovendi, met als zwaartepunt ‘cultural studies’en Neerlandistiek.

In 2005 verscheen onder haar redactie de vijfdelige boekenreeks Cultuur en Migratie in Nederland. Daarna schreef ze een biografie van dichteres M. Vasalis (2011, Uitgeverij Van Oorschot ). In 2015 verscheen bij Thomas Rap haar boek over het raadselachtige succes van Andre Rieu (samen met Peters en Van den Boogard). In hetzelfde jaar verscheen Stoeten Ritseldingen, een Schrijversprentenboek over F. Harmsen van Beek (samen met Joost Kircz). Dit jaar verschijnt van Maaike Meijer een biografie van dichter en illustrator F. Harmsen van Beek (De Bezige Bij): Hemelse mevrouw Frederike.

foto Maaike Meijer Maaike Meijer. Foto Loraine Bodewes

Links