nieuws

Ontwikkelingsbeurzen voor beginnende literair vertalers

1 augustus 2018

Het Expertisecentrum Literair Vertalen verstrekt, samen met het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren, ontwikkelingsbeurzen aan getalenteerde beginnende vertalers. De eerstvolgende aanvraagdatum is 1 september 2018.

Ontwikkelingsbeurzen zijn bedoeld voor getalenteerde beginnende vertalers die net de stap nog moeten maken naar het verwerven van opdrachten (met een modelcontract). De vertalers aan wie een ontwikkelingsbeurs wordt toegekend, werken onder begeleiding van een mentor (een ervaren vertaler) aan de vertaling van een zelf gekozen tekst, met als beoogd resultaat een publicatie in een literair tijdschrift of publicatie van het gekozen boek. De ontwikkelingsbeurs is goed voor maximaal 25 uur begeleiding. Het geldbedrag gaat integraal naar het honorarium van de begeleider.

De regeling is bestemd voor beginnende literair vertalers die een cursus bij het ELV of een vergelijkbare opleiding hebben gevolgd. De ontwikkelingsbeurzen bieden veelbelovende literair vertalers, voor wie de stap vanuit de opleiding naar een boekvertaling met modelcontract nog te groot is, de kans om zich onder begeleiding van een ervaren collega verder te professionaliseren. Bovendien worden hiermee hun kansen op toegang tot de uitgeversmarkt vergroot.

Kijk op de website van het Expertisecentrum Literair Vertalen voor meer informatie over ontwikkelingsbeurzen en andere vormen van Individuele begeleiding voor vertalers.