nieuws

Nederlands-Engels en -Hongaars

Zomercursus Literair Vertalen

12 april 2018

Dit jaar organiseert het Expertisecentrum Literair Vertalen, in samenwerking met de letterenfondsen, een Zomercursus Literair Vertalen voor vertalers uit het Nederlands met als doeltalen Engels (poëzie) en Hongaars van 27 tot en met 31 augustus 2018 te Antwerpen. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd zich aan te melden vóór donderdag 19 april.

De cursus is toegankelijk voor kandidaten die voldoen aan onderstaande voorwaarden. Voor toelating van belangstellenden tot de cursus vindt een selectie plaats, onder meer op grond van curriculum vitae, een proefvertaling en een motivatiebrief waaruit de daadwerkelijke ambitie voor een literaire vertaalloopbaan blijkt.

Voor wie

De cursus poëzievertalen Nederlands-Engels is bestemd voor vertalers die aan het begin van hun professionele loopbaan staan en/of die zich verder willen ontwikkelen als poëzievertaler. De cursus Nederlands-Hongaars is gericht op vertalers die al literair vertaler zijn of binnen afzienbare tijd van literair vertalen hun beroep willen maken.

Ingangseisen

Voor de Zomercursus Literair Vertalen 2018 zijn de volgende criteria vastgesteld:
• Moedertaalspreker (“native speaker”) Engels of Hongaars (of vergelijkbaar niveau);
• Uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en stilistische vermogens in de doeltaal;
• Goede passieve en actieve kennis van de brontaal en belangstelling voor literatuur;
• Een afgeronde vertaalopleiding op tenminste HBO-niveau of vergelijkbare beroepservaring;
• Kandidaten ondernemen aantoonbaar actie om zich verder te professionaliseren en opdrachten te verwerven (van kandidaten verwachten wordt verwacht dat hun professionele ambities duidelijk naar voren komen in de motivatie);
• Voor vertalers in het Engels geldt dat zij zich - al dan niet professioneel - al hebben beziggehouden hebben met het vertalen van poëzie;
• Bij voorkeur enige ervaring hebben als literair vertaler.

Programma op locatie

Het programma omvat intensieve vertaalworkshops voor de twee doeltalen. Tijdens de workshops wordt gewerkt aan vertalingen die de deelnemers van tevoren hebben voorbereid. De moderatoren zijn zelf vertaler. Daarnaast staan er verschillende plenaire colleges op het programma en is er aandacht voor de beroepspraktijk. Na afloop van de cursus ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Online voortraject

Naast het programma op locatie is er bovendien een digitaal voortraject: een online cursus ter voorbereiding op de vertaalateliers in Antwerpen. In juni, juli en augustus werken cursisten zelfstandig aan een fragment van de teksten die in de ateliers worden behandeld. Dit gebeurt via een Online Leeromgeving. Er is een online bijeenkomst met de medecursisten ter voorbereiding op de ateliers in Antwerpen. Ook wordt er via deze leeromgeving aanvullend cursusmateriaal aangeboden, zoals weblectures en artikelen.

Kosten

Het ELV vraagt om een bijdrage in de kosten van € 200. Daar is bij inbegrepen: lunches op cursusdagen, een avondmaaltijd en een borrel. Belangstellenden voor wie de reiskosten en/of de bijdrage in de cursuskosten een te hoge drempel zouden vormen om deel te nemen, kunnen dat bij de definitieve inschrijving aangeven. Cursisten die van ver komen hebben recht op een gedeeltelijke tegemoetkoming in de overnachtingskosten.

Selectie

Selectie vindt plaats op grond van vooropleiding, eventuele vertaalervaring en een duidelijke motivatie. De kandidaten voor Nederlands-Engels wordt bij aanmelding gevraagd enkele voorbeelden van eigen poëzievertalingen mee te sturen (maximaal 3). Mogelijk maakt een proefvertaling deel uit van de selectieprocedure. De proefvertalingen moeten tussen 23 april en 6 mei worden gemaakt. De brontekst voor de proefvertaling wordt door het ELV verstuurd. Verder wordt gekeken hoe deze cursus past binnen de loopbaan van de kandidaten en naar de samenstelling van de groep als geheel. De cursussen van het ELV worden uitsluitend georganiseerd voor mensen die daadwerkelijk een carrière als literair vertaler ambiëren.

Aanmelden

Belangstellenden kunnen zich aanmelden door dit aanmeldingsformulier, volledig ingevuld en met een cv, motivatie en overige bijlagen per mail op te sturen naar het ELV: lit[email protected]. Aanmelden kan t/m woensdag 18 april 2018.

Meer informatie is te vinden op de website van het ELV.