nieuws

Wanderlust-programma

Open oproep: bemiddelaars in de literatuur

5 februari 2019

Via Wanderlust, het programma voor internationale talentontwikkeling van het Letterenfonds, kunnen literaire programmamakers en redacteuren bij buitenlandse literaire festivals of organisaties kennis opdoen, hun netwerk uitbreiden en zich professioneel verdiepen. Bijvoorbeeld op het gebied van programmering, de verbinding met het publiek, of coproducties met andere (kunst)disciplines. Voorstellen kunnen tot woensdag 1 mei 2019 worden ingediend.

Het Letterenfonds kan binnen Wanderlust jaarlijks meerdere onderzoeksplannen honoreren.

Ingangseisen deelname

  • De programmeur/redacteur is in ieder geval al twee jaar professioneel actief en maximaal tien jaar;
  • De programmeur/redacteur werkt(e) bij een Nederlands literair of cultureel tijdschrift, website of festival;
  • Het betreffende tijdschrift of festival bestaat minimaal twee jaar en is van landelijk belang.

Het is ook mogelijk een duo-aanvraag te doen, waarbij een meer ervaren programmeur of redacteur als begeleider optreedt van een jonge programmeur/redacteur. Bijdrage van het traject aan de talentontwikkeling staat daarbij voorop.

Voorstellen kunnen voor woensdag 1 mei 2019 worden ingediend bij het Letterenfonds, t.a.v. Pieter Jan van der Veen. Het is verstandig om voor het indienen contact op te nemen met de coördinatoren van het Wanderlust-programma, Maaike Pereboom (schrijvers) of Pieter Jan van der Veen (bemiddelaars), om het plan te bespreken en eventuele vragen te stellen.

Budget

Het maximale bedrag per voorstel is €10.000. Jaarlijks kunnen ten minste twee voorstellen worden geselecteerd.

Aanmelden

Aanmelden kan op twee manieren: zelf of op voordracht van een organisatie. Naast een cv en korte motivatie voor deelname, verwachten we een helder en inspirerend (reis)plan dat:

  • weergeeft dat het bezoek professioneel relevant is, bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van de programmeur/redacteur en/of een bijdrage kan leveren aan nieuwe (artistiek of anderszins) inzichten en leidt tot een concreet resultaat dat ook zichtbaar is voor het publiek (publicatie, programmaonderdeel op eigen festival/manifestatie e.d.);
  • meer behelst dan een bezoek aan een buitenlandse manifestatie/festival, of aan de redactie van een buitenlands literair magazine;
  • een zekere looptijd kent, waarbij het onderzoek en opdoen van nieuwe inzichten centraal staat;
  • aansluiting zoekt met een professionele en toonaangevend buitenlandse partij;
  • geen direct deel uitmaakt van al bestaande (reguliere) activiteiten van de manifestatie of van het tijdschrift;
  • helder inzicht geeft in de kosten van het plan.

Het voorstel zou ook een uitwisseling tussen festivals kunnen zijn, waarbij een buitenlandse programmeur ook een tijdje in Nederland verblijft en mede vormgeeft aan een literair programma,samen met de Nederlandse programmeur/redacteur. Ook hier geldt dat het plan bijdraagt aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de Nederlandse programmeur/redacteur.

Selectie

De voorstellen worden voorgelegd aan een adviescommissie. Het aantal voorstellen dat in aanmerking kan komen is beperkt. Er wordt in eerste instantie geselecteerd op de kwaliteiten van de beoogde deelnemer, alsmede de kwaliteit en relevantie van het plan in perspectief van de internationale ontwikkeling van de programmeur/redacteur. De commissie selecteert de meest interessante voorstellen en vraagt zo nodig om verdere uitwerking van de geselecteerde voorstellen.

Deadline

Voorstellen kunnen voor woensdag 1 mei 2019 worden ingediend bij pj.vander.veen@letterenfonds.nl, met een cc aan: post@letterenfonds.nl, o.v.v. ‘Wanderlust bemiddelaars’.

Links:

  • Wanderlust, op deze pagina vindt u ook voorbeelden van eerder toegekende Wanderlust-beurzen.

plaatje drie projecten

Pieter Jan van der Veen

Contact

Pieter Jan van der Veen

Subsidiespecialist

[email protected]