nieuws

2018-2019

Oproep: writers in residence NIAS

23 januari 2018

Het Nederlands Letterenfonds en het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS) nodigen uitgevers en anderen uit schrijvers kandidaat te stellen voor de positie van writer-in-residence aan het NIAS in Amsterdam in het academisch jaar 2018-2019. Het betreft een prestigieuze positie voor een Nederlandse schrijver die werkt aan een project dat concreet baat heeft bij de academische setting van het NIAS. Voordrachten kunnen tot maandag 2 april 2018 worden ingediend.

Sint Jorishof

Het writer-in-residence-programma is een gezamenlijk initiatief van het NIAS en het Nederlands Letterenfonds. In het academisch jaar 2018-2019 is er ruimte voor een Nederlandse schrijver in de periode september 2018 tot februari 2019 en voor een buitenlandse schrijver in de periode februari tot juli 2019.

Er is een voorkeur voor Nederlandse schrijvers die hun literaire kwaliteit hebben bewezen, die aan het NIAS aan een project willen werken dat gezien de schrijfwerkzaamheden in de laatste fase verkeert, die in hun sollicitatie goed kunnen uitleggen waarom hun werk zou kunnen profiteren van een NIAS-verblijf en die zich makkelijk kunnen uitdrukken in de Engelse taal, de lingua franca op het NIAS. Het Letterenfonds stelt voor de Nederlandstalige schrijver een beurs van 10.000 euro beschikbaar.

Tevens kunnen uitgevers, literair agenten en vertalers voordrachten doen voor buitenlandse schrijvers voor de positie van writer-in-residence aan het NIAS in Amsterdam in de periode februari tot juli 2019. Daarbij is er een sterke voorkeur voor een schrijver wiens werk in vertaling is ondergebracht bij één van de Nederlandse uitgeverijen. Het NIAS stelt de verblijfsbeurs voor de buitenlandse schrijver beschikbaar. De Fonds-fellows krijgen aan het NIAS de beschikking over een werkkamer en eventueel ook huisvesting in de buurt van het instituut.

Voor meer informatie over de positie voor de Nederlandse schrijver kunt u contact opnemen met Greetje Heemskerk, voor die van de buitenlandse schrijver met Fleur van Koppen. Tot 2 april 2018 kunnen voordrachten en/of directe sollicitaties aan hen worden gericht. De voordacht dient vergezeld te gaan van een projectvoorstel, een motivatie, een oeuvre-overzicht en CV en de recentste publicatie van de schrijver. De buitenlandse schrijver wordt in samenspraak met het NIAS geselecteerd.

Meer informatie

Wilt u weten hoe eerdere writers-in-residence het NIAS hebben ervaren? Lees de blogs van: