nieuws

Open oproep

Jan van Eyck Academie 2018

30 augustus 2017

In 2018 biedt het Letterenfonds wederom aan twee schrijvers de ruimte om minimaal twee maanden aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht te werken, te midden van internationale kunstenaars, ontwerpers, curatoren en denkers. Het verblijf start bij voorkeur op 1 mei of 1 september 2018. Belangstellenden kunnen tot 1 november 2017 een werkplan of onderzoeksvoorstel indienen.

Sinds 2014 werkt het Letterenfonds samen met de Jan van Eyck Academie in Maastricht. Het initiatief maakt deel uit van Wanderlust, het programma van het Letterenfonds dat talentvolle schrijvers en bemiddelaars de kans biedt zich verder te ontwikkelen in een internationale context. In de afgelopen jaren verbleven acht auteurs aan de Van Eyck, achtereenvolgens: Niña Weijers, Maartje Wortel, Wytske Versteeg, Rosan Hollak, Bregje Hofstede, Joost de Vries, Roos van Rijswijk en Basje Boer.

In 2018 biedt het Letterenfonds opnieuw plek aan twee schrijvers voor een verblijf van minimaal twee maanden aan de Van Eyck-academie, te midden van veertig internationale kunstenaars, ontwerpers, curatoren en denkers. De Van Eyck is een multidisciplinair instituut dat experiment, onderzoek, studie, productie en uitwisseling stimuleert. Veelbelovende (internationale) kunstenaars, ontwerpers, curatoren, (landschaps)architecten, schrijvers en denkers, krijgen binnen de Jan van Eyck Academie de ruimte en de tijd om hun talenten te ontwikkelen, ongeweten perspectieven te ontdekken en diepere lagen in zichzelf te exploreren.

Residentie

De Jan van Eyck Academie biedt een schrijfstudio in de academie en een appartement voor het verblijf. De schrijver wordt geacht minimaal twee aansluitende maanden aan de Van Eyck te werken; aanvragers dienen dus voldoende tijd te kunnen vrijmaken. De schrijver maakt nadrukkelijk deel uit van het programma van de Van Eyck. De wisselwerking met (internationale) kunstenaars in andere disciplines maakt het verblijf interessant. Een presentatie aan de andere kunstenaars maakt vast onderdeel uit van het verblijf, net als een publieke bijeenkomst.

De residentie wordt geheel gefinancierd door het Nederlands Letterenfonds.

Het verblijf start bij voorkeur op 1 mei of 1 september 2018.

studio

Voor wie en wanneer?

Belangstellenden kunnen een werkplan/onderzoeksvoorstel indienen bij het Nederlands Letterenfonds. Het voorstel moet passend zijn bij de werk- en onderzoeksomgeving die de Van Eyck Academie biedt. Ook dient het verblijf aan de Van Eyck een duidelijke meerwaarde te hebben voor de schrijvers boven verblijf op een andere plek of residentie. Het voorstel bevat ook een voorkeursperiode voor het verblijf en een korte cv.

De residentie maakt deel uit van het talentenprogramma Wanderlust van het Letterenfonds; bij de selectie wordt daarom prioriteit gegeven aan jonge talentvolle auteurs, voor wie het verblijf aan de Van Eyck een bijdrage kan leveren aan de artistieke en professionele ontwikkeling.

Een adviescommissie van het Letterenfonds selecteert samen met de Jan van Eyck Academie de kandidaten, waarbij wordt gelet op de kwaliteit van het werk, de kwaliteit van het voorstel en de relevantie van het verblijf voor de artistieke ontwikkeling. Een gesprek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Voorstellen kunnen tot woensdag 1 november 2017 worden ingediend bij het Letterenfonds, ter attentie van Pieter Jan van der Veen.
Voor meer informatie kunt u contact met hem opnemen op telefoonnummer 020 - 520 73 00 of per mail.

Links

Pieter Jan van der Veen

Contact

Pieter Jan van der Veen

Subsidiespecialist

[email protected]