agenda

Aardklop festival

Bart de Graaff treedt op in Zuid-Afrika

2-8 oktober 2017

Ter promotie van Ware mense, de Afrikaanse vertaling van Ik, Yzerbek neemt schrijver en historicus Bart J.H. de Graaff deel aan het Aardklop festival, dat van van 2 tot 8 oktober plaatsvindt in Potchefstroom. Hij zal er in gesprek gaan over zijn reizen door Namibië en Zuid-Afrika en de boeken die hij daarover schreef. Het festival ontving een bijdrage van het Nederlands Letterenfonds voor de reiskosten.

In Ik, Yzerbek onderzoekt De Graaff de positie van ‘Donkere Hollanders’; gekleurde Afrikanen die onder de apartheid niet blank genoeg waren, en die in het huidige Namibië en Zuid-Afrika het gevoel hebben niet zwart genoeg te zijn. De Graaff doet dat door de verhalen van 19e-eeuwse kapteins als Goliat Yzerbek, Frederik Vleermuis, Piet Witvoet en Adam Kok te vertellen, en via interviews met hun nakomelingen. Fotograaf Geert Snoeijer portretteerde de geïnterviewden. Ik, Yzerbek is in het Afrikaans vertaald door Daniel Hugo en wordt uitgegeven door Protea Boekhuis.

Links