nieuws

Open oproep

Van Doesburghuis Parijs, zomer 2018

1 augustus 2017

Het Letterenfonds biedt in de zomer van 2018 een bijzondere residency aan in het Van Doesburghuis in Meudon-Val-Fleury/Parijs. Deze eenmalige residentiemogelijkheid in de atelierwoning die Theo van Doesburg eind jaren twintig voor hemzelf en zijn vrouw Nelly ontwierp, wordt aangeboden als aanvulling op de intensieve literaire campagne die de letterenfondsen in Frankrijk voeren. Schrijvers en vertalers worden opgeroepen om uiterlijk 1 oktober 2017 een voorstel in te dienen voor ofwel de gehele verblijfsperiode van vier maanden van mei tot en met augustus ofwel voor twee maanden (mei/juni of juli/augustus 2018).

De Nederlandse cultuurfondsen – Mondriaan Fonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Fonds Podiumkunsten en het Filmfonds – stellen de komende drie jaar de atelierwoning voor een periode beschikbaar aan kunstenaars die werkzaam zijn op de vele gebieden waarbinnen Theo van Doesburg en Nelly actief waren: architectuur, beeldende kunst, literatuur, dichtkunst, muziek, vormgeving en podiumkunsten.

In de komende twee jaar richt het Letterenfonds zich samen met het Vlaams Fonds voor de Letteren op Frankrijk, de tweede boekenmarkt van Europa en de vijfde boekenmarkt ter wereld. Met een intensieve campagne getiteld Les Phares du Nord richten de fondsen zich op een substantiële groei van het aantal literaire vertalingen in het Frans en op een grotere zichtbaarheid van Nederlandstalige auteurs in Frankrijk. Een verblijf in het Van Doesburghuis staat los van deze activiteiten maar biedt mogelijkheden om te werken aan een gerelateerd literair project en het doen van research. Daarnaast is het mogelijk gebruik te maken van de faciliteiten van het Atelier Néerlandais, een (net)werkplek voor Nederlandse kunstenaars, ontwerpers en de boekenbranche en een locatie om Franse gesprekspartners te ontmoeten en te ontvangen.

Voor wie en wanneer?

Nederlandse dichters, schrijvers, biografen en literair vertalers kunnen zich kandidaat stellen voor een periode van vier dan wel twee maanden. Kandidaten dienen te beschikken over minimaal één literaire publicatie in de Nederlandse of Friese taal bij een reguliere uitgeverij. Het voorstel dient vergezeld te gaan van een cv en een motivatie voor het verblijf. Daarbij wordt een toelichting verwacht op het literaire project waaraan hij/zij in het Van Doesburghuis wil werken, de meerwaarde van het verblijf in het Van Doesburghuis voor het betreffende project, en de beoogde uitgever van het project. Voorstellen kunnen uiteraard worden voorgelegd door schrijvers en vertalers in alle literaire genres (proza, poëzie, biografie of literaire non-fictie, kinder- en jeugdliteratuur, toneel en graphic novel).

De verblijfsperioden die worden aangeboden zijn:

  • 1 mei tot en met 30 augustus 2018 (4 maanden) of
  • 1 mei tot en met 29 juni 2018 (2 maanden)
  • 1 juli tot en met 30 augustus 2018 (2 maanden)

De voorkeur voor de verblijfsperiode dient in de aanvraag te worden aangegeven. Er zal naar gestreefd worden om zoveel mogelijk de periode van voorkeur toe te kennen.

De huur van de atelierwoning wordt direct door het Letterenfonds aan de stichting voldaan. Per maand wordt een beurs van € 1.000 ter beschikking gesteld voor reis- en verblijfskosten. Voorstellen van schrijvers en literair vertalers dienen uiterlijk op zondag 1 oktober 2017 door het Letterenfonds te worden ontvangen. De besluiten volgen in november 2017. Het voorstel kan per mail of per post worden toegestuurd aan het Letterenfonds. Voor nadere vragen kunt u (na 21 augustus) contact opnemen met Greetje Heemskerk.

Voor kunstenaars in andere disciplines – architectuur, beeldende kunst, muziek, vormgeving en podiumkunsten – volgt op 1 september een open oproep. Zij kunnen via een van de andere fondsen een aanvraag indienen voor een verblijf, het Mondriaan Fonds treedt daarbij op als penvoerder.

Ligging en indeling

Het Van Doesburghuis is rustig gelegen in een bosrijke omgeving in het dorpje Meudon-Val-Fleury, net buiten de boulevard périphérique. Op 5 minuten loopafstand bevindt zich een RER station met een directe verbinding naar het centrum van Parijs (reisduur 20 minuten). De atelierwoning heeft twee verdiepingen met de woon/werkverdieping op de eerste etage. Daar bevindt zich de hoge atelierruimte (7,5x6,5x5), twee gedeeltelijk afsluitbare werkkamers die tot één ruimte samen te voegen zijn, een slaapkamer en een badkamer. Op de begane grond is de keuken met een kleinere slaapkamer en douche met toilet. Het Van Doesburghuis biedt plaats aan maximaal vier personen; er is één tweepersoonsbed en een twijfelaar. Er is een piano aanwezig. De atelierwoning is voorzien van eenvoudige meubilering van enkele Nederlandse ontwerpers zoals Martin Visser, Cees Braakman, Wim Rietveld en Christoph Seyferth. Aan de voorzijde van het huis is een kleine tuin en aan de achterzijde, onder de atelierruimte, bevindt zich een overdekt terras met tuin. Het is mogelijk om een auto op het terrein van de woning te parkeren. De beheerder van het Van Doesburghuis, Beja Tjeerdsma, is tweetalig (Frans en Nederlands).

Achtergrondinformatie

Eind jaren twintig kan Theo van Doesburg eindelijk zijn allesomvattende kunst- en levensbeschouwing in een architectonische schepping gestalte geven op een klein perceel in het landelijke Meudon-Val-Fleury waar schrijvers (Céline, gebr. Goncourt, Jean Paul Sartre) en beeldend kunstenaars (o.a. Rodin, Hans Arp en Sophie Taeuber-Arp) hun toevlucht zochten. De atelierwoning wordt eind 1930 opgeleverd, Theo overlijdt kort daarna op 47-jarige leeftijd. Zijn atelierwoning, die vanaf de jaren tachtig de naam van zijn schepper krijgt, zal de geschiedenis ingaan als representant van Van Doesburgs ideeën over de synthese der kunsten. Dankzij een bijzondere schenking van Wies van Moorsel, Nelly’s nicht en enige erfgename, komt de atelierwoning begin jaren tachtig in het bezit van de Nederlandse Staat. De stichting het Van Doesburghuis krijgt de taak het huis goed te beheren en te behouden en het als woon- en werkplek aan kunstenaars beschikbaar te stellen. De afgelopen 35 jaar verbleven zo’n 40 kunstenaars en onderzoekers in het Van Doesburghuis waaronder enkele schrijvers – o.a. K. Schippers, Hugo Brandt Corstius, Jacob Groot, Bas Heijne en Anneke Brassinga. Vanwege de monumentenstatus wordt residenten gevraagd hun medewerking te verlenen aan het onderhoud van de atelierwoning en er behoedzaam mee om te gaan. Verder dienen aanvragers zich te realiseren dat de atelierwoning een publieksfunctie heeft en iedere eerste zaterdag van de maand van 14.00 – 18.00 uur is opengesteld voor het publiek. Ook wordt van de resident verwacht dat hij/zij, in principe na overleg met de stichting, bereid is buiten deze vaste openingstijden bezoekers te ontvangen.

foto: Jean-Michel Bale, Parijs

Links: