agenda

L’Automne sera français

Zondagochtendlezing Julia Deck

27 augustus 2017

http://athenaeum.nl/agenda/athenaeum-boekhandel-spui/zondagochtendlezing-met-julia-deck/

In 2012 debuteerde de Franse schrijver Julia Deck met haar roman Viviane Élisabeth Fauville bij uitgeverij Éditions de minuit. Het boek werd in Frankrijk goed ontvangen, en het absurdistische karakter ervan werd veelal geprezen.

Ter gelegenheid van de Nederlandse vertaling van Viviane Élisbeth Fauville door Lidewij van den Berg en Katrien Vandenberghe, eind vorig jaar verschenen bij uitgeverij Vleugels, organiseert Athenaeum Boekhandel op 27 augustus in samenwerking met het Nederlands Letterenfonds en de Franse talenschool L’école de francais, een zondagochtendlezing over Franse literatuur.

Margot Dijkgraaf, literair critica gespecialiseerd in Franstalige literatuur en medewerker van NRC Handelsblad, zal in haar introductie ingaan op het belang van de Éditions de Minuit in het Franse literaire landschap.

Voelt Julia Deck zich verwant met de vermaarde auteurs uit de traditie van Editions de Minuit? Is het nog steeds zo dat Minuit-auteurs zich met elkaar verbonden voelen? Wat is Decks visie op het schrijverschap en wat was de invalshoek van haar tweede roman, Le Triangle d’Hiver? Aan het eind van het interview zal er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.

De lezing is de eerste van een reeks van drie zondagochtendlezingen dit najaar. Voertaal is Frans. De bijeenkomst is toegankelijk voor mensen die Frans redelijk kunnen lezen en verstaan.

Planning

  • 10.00 Inloop
  • 10.30 Introductie door Margot Dijkgraaf
  • 11.00 Interview met Julia Deck door Margot Dijkgraaf
  • 11.30 Gelegenheid tot het stellen van vragen
  • 12.00 Julia Deck signeert

De zondagochtendlezingen met Rahimi en Rolin vinden naar verwachting plaats op zondag 1 oktober en zondag 19 november 2017.

Meer informatie