agenda

Onderzoeksconferentie Kennisnet

Presentatie app Bliksem!

28 juni 2017

https://www.kennisnet.nl/bijeenkomsten/agenda/onderzoeksconferentie-2017/

Op 28 juni presenteert Het Woeste Woud hun app Bliksem! tijdens de Onderzoeksconferentie van Kennisnet in Amersfoort. Met Bliksem! deed Het Woeste Woud research naar de ideale prentenboekenapp, naar een vorm die het leesproces en tekstbegrip optimaal stimuleert en ondersteunt. De app kwam tot stand met een subsidie van het Letterenfonds.

Het Woeste Woud maakt software, apps, animaties en films voor omroepen, universiteiten, uitgevers en andere bedrijven. Vaak op het snijpunt van jeugd en educatie. Met de app Bliksem! willen zij laten zien hoe digitale kinderboeken kunnen bijdragen aan de leesontwikkeling en leesmotivatie van kinderen.

De Onderzoeksconferentie richt zich op onderwijsprofessionals en leraren in het po, vo en mbo, en op iedereen die ge├»nteresseerd is in wetenschappelijk onderzoek naar ict-gebruik in het onderwijs. Een van de thema’s dit jaar is multimediaal leren: wanneer werkt multimedia echt (niet)? Taal ondersteund door beelden vergemakkelijkt leren. Er zijn steeds meer mogelijkheden om multimediale leermaterialen in te zetten in de les. Maar is dat altijd effectief?

Links: