nieuws

Nominaties bekend

Filter Vertaalprijs

28 maart 2017

Vijf vertalingen zijn genomineerd voor de Filter Vertaalprijs 2017. Het Letterenfonds investeerde in vier van de vijf genomineerde titels. De winnaar wordt op 11 mei bekendgemaakt, tijdens het International Literature Festival Utrecht. De prijs is € 10.000 groot.

De genomineerde vertalers zijn:

  • Robbert-Jan Henkes voor de kinderpoëzie in Bij mij op de maan (Van Oorschot)
  • Peter Kaaij voor Groene Heinrich van Gottfried Keller (Athenaeum – Polak & Van Gennep)
  • Kees Mercks voor Het labyrint van de wereld en het paradijs van het hart van Jan Amos Comenius (Uitgeverij Vantilt/Comenius Leergangen)
  • Liesbeth van Nes voor Roemruchte daden en opvattingen van doctor Faustroll, patafysicus van Alfred Jarry (Bananafish)
  • Leen Van Den Broucke en Iannis Goerlandt voor Korte gesprekken met afgrijselijke mannen van David Foster Wallace (Meulenhoff)

Robbert-Jan Henkes, Peter Kaaij en Kees Mercks vroegen en ontvingen van het Letterenfonds een projectsubsidie voor de genoemde vertalingen. Voor de publicatie van Roemruchte daden en opvattingen van doctor Faustroll, patafysicus is aan uitgeverij Bananafish een subsidie toegekend binnen de Schwob-regeling.

Filter Vertaalprijs

De Filter Vertaalprijs wordt jaarlijks toegekend voor een in het voorafgaande kalenderjaar verschenen vertaling die door de jury als de meest bijzondere wordt beschouwd. Een belangrijk criterium voor bekroning is de creativiteit van de vertaler bij het oplossen van vertaalproblemen die voortvloeiden uit de eigen, bijzondere aard van het te vertalen werk.

De jury van de Filter Vertaalprijs bestaat uit neerlandica Anne van Buul, redactielid van Filter; Jan Gielkens, winnaar van de Filter Vertaalprijs 2016; italianiste Linda Pennings (voorzitter), docent en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam; Ivo Smits, japanoloog en bestuurslid van de Stichting Filter; en Rivkah Zeeman van het Crossing Border Festival.

Een uitgebreide beargumentering van de nominaties is te lezen in het eerste nummer van de vierentwintigste jaargang van Filter, tijdschrift over vertalen dat begin april verschijnt.

Meer informatie: