nieuws

Fondsen bundelen krachten voor literaire tijdschriften

12 september 2012

Met een bedrag van €100.000 geven het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nederlands Letterenfonds drie talentvolle redacties van literaire tijdschriften de gelegenheid zich te blijven richten op hoogwaardige inhoud, en zich verder te ontwikkelen op het gebied van internet en publieksbereik.

Het initiatief bestaat uit twee delen. Aan de basis staat de (ontwikkeling van de) digitale verschijningsvorm van het literaire tijdschrift. Dit deel wordt gefinancierd vanuit de regeling Digitale Literaire Projecten van het Nederlands Letterenfonds. Het Cultuurfonds financiert op zijn beurt innovatieve plannen op het gebied van publieksbereik (live, debat, festival, papier) en het bereik van nieuwe lezers. Het gaat de fondsen hierbij in het bijzonder om de verbinding tussen de digitale en fysieke verschijningsvormen van het tijdschrift.

Meer informatie

Suzanne Meeuwissen

Contact

Suzanne Meeuwissen

Subsidiespecialist

[email protected]