agenda

Onder de titel ‘De geboorte van een ruïne’ houdt Maarten Asscher op vrijdag 7 april in de Rode Hoed in Amsterdam de zevende Kousbroeklezing.

De belofte van de fotografie is dat die de tijd stil kan zetten en het verleden kan laten herleven. Dat alleen al verklaart de fascinatie die juist schrijvers voor deze techniek aan de dag leggen. In zijn lezing gaat Maarten Asscher op zoek naar de literaire en historische krachten die dat beloftevolle potentieel van een foto kunnen vervolmaken. Daar komen oorlogen, veldslagen en ruïnes bij kijken, en veel foto’s.

Maarten Asscher (1957) is schrijver, essayist en columnist. Van huis uit auteursrechtjurist, werkte hij sinds 1980 achtereenvolgens als uitgever, kunstambtenaar en boekhandelaar. Hij publiceerde een twaalftal boeken in uiteenlopende literaire genres. In 2015 verscheen zijn studie Het uur der waarheid. Over de gevangenschap als literaire ervaring. Hij schrijft een wekelijkse column in het FD.

Aansluitend wordt over het thema ‘fotografie’ het woord gevoerd door fotograaf Hans van der Meer (onder de titel ‘Een heldere blik op een raadsel’) en door fotografiehistorica Joke de Wolf die de straatfoto’s van de Parijse stadsfotograaf Charles Marville (1813-1879) bespreekt.

Kaarten zijn hier te koop voor 12,50 per kaart.

De lezing van Maarten Asscher zal worden gepubliceerd in litrair tijdschrift De Gids, initiatiefnemer van de jaarlijkse Kousbroeklezingen. Eerdere lezingen werden uitgesproken door K. Schippers, Ian Buruma, Tijs Goldschmidt, Maxim Februari (met Maarten Asscher als moderator), Tommy Wieringa en Ionica Smeets.

De Gids ontving voor de Kousbroeklezing, die sinds 2010 ieder jaar wordt gehouden, een bijdrage van het Letterenfonds via de Kousbroek Essay Opdrachtregeling. In de nieuwe beleidsperiode 2017-2020 is deze regeling niet gecontinueerd.

Meer informatie: