nieuws

Boek een dichter

Record dichtersoptredens

13 februari 2017

De ‘Boek een dichter’-actie van het Nederlands Letterenfonds en Stichting Schrijvers School Samenleving heeft in januari tot een recordaantal optredens van dichters geleid. Er zijn, verspreid over Nederland, in totaal 133 optredens geboekt van 54 dichters. Bijna een derde van deze optredens vond plaats op (middelbare) scholen.

De ‘Boek een dichter’-actie werd voor de vierde maal georganiseerd door Stichting Schrijvers School Samenleving (SSS) en het Letterenfonds. In de aanloop naar en tijdens de Poëzieweek, van 1 januari tot 1 februari 2017, vond er een recordaantal optredens van dichters plaats in bibliotheken, scholen, boekhandels, musea, en op literaire podia. Doel van de actie is een breed publiek kennis te laten maken met poëzie en de belangstelling voor het genre te vergroten.

In totaal werden in Nederland 133 optredens geboekt van 54 verschillende dichters, onder wie Toon Tellegen, Hannah van Binsbergen, Maarten van der Graaff, Ingmar Heytze en Mustafa Stitou.

Opvallend was de grote deelname van scholen, met name het voortgezet onderwijs: het aantal optredens steeg met 43% van 28 schoolbezoeken in 2016 naar 40 in 2017. Ter vergelijking: in 2014 ging het om acht schoolbezoeken.

Met de actie ‘Boek een dichter’ blijken SSS en het Letterenfonds een structurele stimulans te geven aan een breder bereik van poëzie, met name onder jongeren. Met de 133 optredens zorgt de vierde editie voor een verdubbeling van het aantal dichtersoptredens in vergelijking met 2013, het jaar voordat ‘Boek een dichter’ begon. In 2014, 2015 en 2016 maakte ‘Boek een dichter’ respectievelijk 72, 96 en 113 optredens mogelijk.

Boven: Erik van Os in bibliotheek Veldhoven; linksonder: Tjitske Jansen op CSG Liudgen; rechtsonder: Koos Meinderts op CBS de Schatkist. © Foto’s: Bibliotheek Veldhoven, CSG Liudgen, CBS de Schatkist.

Links:

Ted van Lieshout Ted van Lieshout bij Markland College. Foto: Markland College Oudenbosch.

Maaike Pereboom

Contact

Maaike Pereboom

Beleidsmedewerker

[email protected]