nieuws

Het Cultuurfonds en het Nederlands Letterenfonds bundelen de krachten

Impuls van €100.000 voor literaire tijdschriften

11 september 2012

Met een bedrag van €100.000 geven het Cultuurfonds en het Nederlands Letterenfonds drie talentvolle redacties van literaire tijdschriften de gelegenheid zich te blijven richten op hoogwaardige inhoud, en zich verder te ontwikkelen op het gebied van internet en publieksbereik.

Aanleiding voor het initiatief is een column van Arnon Grunberg in de Volkskrant waarin hij oproept een bedrag te schenken aan literaire tijdschriften. De oproep was een reactie op het regeringsbesluit om de subsidies voor de papieren nummers van literaire tijdschriften per 1 januari 2013 te beëindigen. De fondsen besloten hierop hun krachten te bundelen.

Het initiatief van het Letterenfonds en het Cultuurfonds bestaat uit twee delen. Aan de basis staat de (ontwikkeling van de) digitale verschijningsvorm van het literaire tijdschrift. Dit deel wordt gefinancierd door het Letterenfonds. Het Cultuurfonds financiert op zijn beurt innovatieve plannen op het gebied van publieksbereik (live, debat, festival, papier) en het bereik van nieuwe lezers. Uitgangspunt is een nieuwe regeling van het Letterenfonds - Digitale Literaire Projecten - die per 1 januari 2013 van kracht wordt.

Redacties worden uitgenodigd een aanvraag in te dienen voor beide onderdelen, en hun plannen te komen presenteren aan een commissie. Het initiatief staat open voor Nederlandse literaire tijdschriften, van oudgedienden tot nieuwkomers. Er zullen in totaal drie uiteenlopende initiatieven worden gehonoreerd. Criteria en nadere informatie staan op www.letterenfonds.nl/subsidies. De inzendingstermijn sluit 8 november 2012. Medio januari 2013 wordt de selectie bekendgemaakt.

De literaire tijdschriften zijn een klein maar fundamenteel radertje in het literaire systeem. Het zijn podia, waar (on)bekend talent kans krijgt te publiceren, essayisten en wetenschappers hun gedachten slijpen, lezers via vertalingen de internationale literatuur ontdekken. Toch staan ze meer dan ooit onder druk: terwijl de werkdruk en kosten voor redactie en uitgever stijgen, drogen de inkomsten door bezuinigingen en recessie op. Het Nederlands Letterenfonds en het Cultuurfonds zien het beide als hun taak om ruimte te bieden aan kwetsbare, waardevolle cultuur.

Over de fondsen

Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland - op grote en op kleine schaal. Door actieve fondsenwerving en inkomsten uit loterijen worden jaarlijks ruim 3.500 projecten en personen ondersteund. Het Cultuurfonds kent zes werkterreinen, waaronder Geschiedenis & Literatuur. Binnen dit werkterrein ondersteunt het Cultuurfonds projecten die over de geschiedenis (waartoe ook cultuur- en literatuurgeschiedenis worden gerekend) van ons land gaan en projecten op het gebied van de Nederlandse taal en literatuur, waaronder de landelijke vertaalmanifestatie Nederland Vertaalt en de jaarlijkse toekenning van de Martinus Nijhoff Vertaalprijs.

Het Nederlands Letterenfonds is een landelijk kunstfonds dat zich richt op ondersteuning van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland. Op last van het ministerie verdwijnen per 1 januari 2013 de tijdschriftregelingen van de kunstfondsen. Het Letterenfonds heeft echter toestemming om in beperkte mate te blijven investeren in de digitale ontwikkeling en verschijningsvormen van literaire tijdschriften. Het fonds maakt hiervoor jaarlijks 50.000 euro vrij uit eigen middelen. Naast het initiatief met het Cultuurfonds, heeft het letterenfonds nog bescheiden mogelijkheden voor tijdschriften die alleen voor de digitale ontwikkeling van hun blad subsidie willen aanvragen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  • Nederlands Letterenfonds, Pieter Steinz, directeur, tel 020 - 520 73 00
  • Prins Bernhard Cultuurfonds, Yvette Hoogerwerf, tel: 06-15 01 15 82
Suzanne Meeuwissen

Contact

Suzanne Meeuwissen

Subsidiespecialist

[email protected]