agenda

Nieuwe ‘Dichter des Vaderlands’

29 januari 2017

Op 29 januari vindt de ambtswisseling van de ‘Dichter des Vaderlands’ plaats in Rotterdam. Met een ceremonieel programma waarin dank wordt betuigd aan de huidige Dichter des Vaderlands, Anne Vegter, zal worden teruggeblikt op haar ambtsperiode en wordt haar opvolger verwelkomd.

Vanaf 31 januari 2013 bekleedde de Rotterdamse dichteres Anne Vegter (1958) het ambt ‘Dichter des Vaderlands’. Energiek ging Vegter deze uitdaging aan door de effectiviteit van kunst te onderzoeken in het maatschappelijk debat. Poëzie was het middel om publiek uit te nodigen tot communicatie over pregnante onderwerpen. In het landelijke project ‘Hallo gedicht!’ presenteerde Vegter een model waarbij kunst tot gesprek met iedereen uitdaagt.

Het Nederlands Letterenfonds ondersteunt Bureau Dichter des Vaderlands en ondersteunde ook de Hallo Gedicht-tour.

Links: