nieuws

Uitbreiding leerlijn literair vertalers

Europees PETRA-E Netwerk gelanceerd

18 januari 2017

Op 1 januari hebben de Taalunie, de KU Leuven, de Universiteit Utrecht en het Expertisecentrum Literair Vertalen met vijf andere Europese organisaties het Europese PETRA-E Netwerk voor opleiding literair vertalen gelanceerd. Het netwerk gaat zorgen voor uitbreiding en verdere implementatie van de PETRA-E Leerlijn Literair Vertalen, het resultaat van het succesvolle PETRA-E project (2014-2016) dat met steun van Erasmus+ werd uitgevoerd.

De PETRA-E (Plateforme Européenne pour la Traduction Littéraire- Education) Leerlijn beschrijft competenties en niveaus in literair vertalen. Dit ondersteunt de kwaliteit van de opleiding van literair vertalers en ook de zichtbaarheid van literair vertalen als vak. De Leerlijn is nu beschikbaar in negen talen: Bulgaars, Duits, Engels, Frans, Hongaars, Italiaans, Nederlands, Portugees en Spaans.

Het PETRA-E project werd recent afgerond en bijzonder goed geëvalueerd met 93/100 punten. In de korte tijd sinds de lancering van de nieuwe Leerlijn heeft een groot aantal organisaties interesse getoond om betrokken te zijn bij de verdere ontwikkeling. Naast Nederlandse en Vlaamse leden bestaat het PETRA-E Netwerk ook uit het British Centre for Literary Translation (BCLT), Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires (CEATL), Deutscher Übersetzerfonds, Eötvös Loránd University (ELTE) en Fondazione Universitaria San Pellegrino (FUSP).

Het netwerk wil graag uitbreiden met nieuwe leden, zowel academisch als niet-academisch, die de Leerlijn in hun opleiding willen implementeren en willen bijdragen aan de verdere ontwikkeling ervan. De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden in het najaar van 2017. De organisaties die belangstelling hebben getoond worden nu benaderd. Na de eerste bijeenkomst zijn nieuwe kandidaten welkom.

Links