agenda

De vertaler als schrijver

Literaire Vertaaldagen 2016

9-10 december 2016

De achttiende Literaire Vertaaldagen worden gehouden op vrijdag 9 december (symposiumdag) en zaterdag 10 december (workshopdag) 2016 in Amsterdam. Thema is dit jaar De vertaler als schrijver.

Er is een school die stelt dat vertalers per definitie schrijvers zijn, omdat ze van ‘iets’ ‘iets anders’ maken. Er is een andere school die stelt dat vertalers per definitie ambachtslieden zijn, omdat ze ‘iets anders’ maken van ‘iets bestaands’. Maar bij veel vertalers staat het schrijverschap buiten kijf, omdat ze zelf ook boeken schrijven, omdat ze schrijven over vertalingen van henzelf of die van anderen of omdat ze uit een taal met een zodanig andere structuur vertalen dat schrijverschap vanzelf een vereiste wordt.

Anneke Brassinga, Bartho Kriek, Mark Leenhouts, Barber van de Pol en Els Snick zullen elk op hun beurt hun licht over het thema laten schijnen. Daarnaast zal Cees Koster de ‘herscheppende’ vertaalarbeid toelichten van Pé Hawinkels (1942-1977), over wie hij momenteel een biografie schrijft.

Alle informatie over de Literaire Vertaaldagen vindt u op de site van het Vertalershuis. Aanmelden voor de symposiumdag op 9 december kan via het digitale inschrijfformulier. De deadline voor aanmelding voor de workshops is reeds gesloten.