nieuws

Else Otten Übersetzerpreis 2016

Vertalersprijs voor Annette Wunschel

23 oktober 2016

Op zaterdag 22 oktober is in het Nederlands-Vlaamse Gastlandpaviljoen op de Frankfurter Buchmesse de winnaar van de Else Otten Übersetzerpreis 2016 bekendgemaakt. De prijs is uitgereikt aan Annette Wunschel voor haar vertalingen van Johan Huizinga. Met de Else Otten Übersetzerpreis bekronen het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren elke twee jaar de beste Duitse vertaling van een Nederlandstalig boek.

Speciaal ter gelegenheid van het Nederlands-Vlaamse gastlandschap waren er dit jaar, anders dan in andere jaren, drie genomineerden voor de prijs:

  • Rolf Erdorf, voor zijn vertaling van Zwarte zwaan van Gideon Samson, in januari 2015 verschenen als Doppeltot bij Gerstenberg Verlag in Hildesheim;
  • Ira Wilhelm, voor haar vertaling van Oorlog en terpentijn van Stefan Hertmans, in augustus 2014 verschenen als Der Himmel meines Großvaters bij Carl Hanser Verlag in Berlijn;
  • Annette Wunschel voor haar vertaling van In de schaduwen van morgen en Geschonden wereld van Johan Huizinga, in juni 2014 verschenen als Kultur- und Zeitkritische Schriften bij Wilhelm Fink Verlag in Paderborn.

De jury prees de genomineerde Rolf Erdorf om de creativiteit en het trefzekere taalgebruik waarmee hij Zwarte zwaan had vertaald, en Ira Wilhelm om haar rijke woordenschat en superieure zinsbouw bij het vertalen van Oorlog en terpentijn. ‘In een ideale vertalerswereld,’ aldus de jury, ‘zouden de genomineerden alle drie een prijs krijgen.’ Zij koos ten slotte voor Annette Wunschel en haar Huizinga-vertalingen, ‘omdat Annette Wunschel de onmiskenbaar eigen stijl van Huizinga volledig tot zijn recht heeft laten komen. (…) Ze verstaat de kunst de kneedbaarheid van het Duits tot het uiterste te benutten en heeft met trefzekere smaak telkens weer de juiste vertaalkeuzes weten te maken.’

Annette Wunschel

De Else Otten Übersetzerpreis 2016, groot € 5.000, werd uitgereikt door de heer Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement, en mevrouw Agnes Wolbert, Voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor OC&W van de Tweede Kamer der Staten Generaal.

Over de prijs

Het initiatief voor Else Otten Übersetzerpreis werd in 2000 genomen door het Nederlands Letterenfonds en het Literarisches Colloquium Berlin. De prijs wordt gefinancierd door het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren. Eerdere winnaars waren Gregor Seferens, Marlene Müller-Haas, Helga van Beuningen, Hanni Ehlers, Waltraud Hüsmert, Andreas Ecke, Christiane Kuby, Bettina Bach en Rainer Kersten (de laatste twee ex aequo).

De jury voor deze editie bestond uit Katharina Borchardt, redacteur Literatuur bij de Duitse culturele radiozender SWR2, Lut Missinne, hoogleraar Moderne Nederlandse Literatuur aan de Westfälische Wilhelmsuniversität Münster en vertaler Rainer Kersten, een van de laureaten van 2014.

Else Otten

Else Otten (1873-1931), naar wie de prijs is vernoemd, was in de vorige eeuw een van de actiefste vertalers van Nederlandstalige literatuur in het Duits. Zij vertaalde Majesteit van Louis Couperus (Majestät, 1895) en werk van onder meer Frederik van Eeden, Justus van Maurik en Herman Heijermans.

Peter Bergsma

Contact

Peter Bergsma

Directeur Vertalershuis

[email protected]