nieuws

Meerjarige subsidies voor literaire festivals en literair-educatieve organisaties

12 augustus 2016

Het Nederlands Letterenfonds verleent aan vijf landelijke festivals en drie literair-educatieve organisaties een meerjarige subsidie voor de periode 2017-2020. In totaal werden er elf aanvragen ingediend. Het beschikbare budget voor de festivals en literair-educatieve organisaties bedraagt € 1.164.000 per jaar, voor een periode van vier jaar.

De aanvragen van de volgende organisaties zijn gehonoreerd. De festivals Crossing Border (€ 160.000), Literatuurhuis Utrecht (€ 160.000), Poetry International (€ 210.000), Wintertuin (€ 110.000) en Writers Unlimited (€ 160.000) ontvangen een manifestatie-subsidie van het Nederlands Letterenfonds; Poëziepaleis (€ 77.000), Passionate Bulkboek (€ 210.000) en School der Poëzie (€ 77.000) ontvangen een literaire educatie-subsidie.

Keuze voor bewezen kwaliteit

Niet alleen de plannen van de aanvragers werden beoordeeld, ook de prestaties uit het verleden wogen mee in de besluitvorming. Festivals werden in de huidige subsidieperiode geconfronteerd met fikse bezuinigingen op hun budgetten. Ook in de nieuwe subsidieperiode zijn er structureel niet meer middelen beschikbaar. Het Letterenfonds is dan ook onder de indruk van de veerkracht en creativiteit van de organisaties, die ondanks de bezuinigingen in staat zijn gebleken om de kwaliteit van hun activiteiten en programmering op niveau te houden. Alle nu gehonoreerde organisaties ontvingen ook een meerjarige subsidie in de periode 2013-2016.

Continuïteit en vernieuwing

Het Nederlands Letterenfonds heeft voor de subsidiëring van de organisaties in het letterenveld een tweeledige verantwoordelijkheid: zorgen voor continuïteit en stabiliteit in de landelijke literaire infrastructuur én vernieuwing in de sector stimuleren. Voor nieuwe aanvragers blijkt het moeilijk de vergelijking met meerjarig gesubsidieerde organisaties te doorstaan. Om de dynamiek in het veld te vergroten en nieuwkomers een kans te bieden te groeien, biedt het Nederlands Letterenfonds literaire manifestaties vanaf 2017 de mogelijkheid om (incidentele) festivalsubsidies met een looptijd van twee jaar aan te vragen.

“Literatuur bestaat niet zonder publiek. Festivals en literair-educatieve programma’s slaan een brug naar de lezers van de toekomst, daarmee vervullen ze een essentiële én steeds belangrijkere rol in het literaire landschap. Ze vormen een ontmoetingsplek voor publiek en een presentatieplek voor uitgevers. Om het literaire lezen te stimuleren is ondersteuning van deze festivals en programma’s, zowel meerjarig als incidenteel, van groter belang dan ooit.” aldus Letterenfonds-directeur Tiziano Perez.

Alle adviezen en toekenningen van de meerjarige subsidies 2017-2020 kunt u hier vinden. In deze pdf vindt u op de laatste pagina (in de tabel) ook links naar de afzonderlijke adviezen over de aanvragen.

Meer informatie